• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de graad van beroep moet op dezelfde wijze als in de eerste instantie, met toepassing van dezelfde normen voor zover het kan, gehandeld worden; maar men dient, tenzij de bewijzen eventueel vervolledigd moeten worden, onmiddellijk na het vastleggen van het geschil volgens can. 1513, § 1 en can. 1639, § 1, over te gaan tot de bespreking van de zaak en tot het vonnis.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Alinea's in de marge van alinea 1640

§ 1 Een benadeelde partij kan een contentieuze vordering tot vergoeding van de schade haar door het misdrijf berokkend, in het strafgeding zelf instellen, volgens can. 1596.

§ 2 De tussenkomst van de benadeelde partij waarover in § 1, wordt niet meer toegelaten, indien deze niet geschied is in de eerste graad van het strafgeding.

§ 3 Beroep in een zaak betreffende schade geschiedt volgens de canones 1628-1640, zelfs indien beroep in het strafgeding niet ingesteld kan worden; indien echter beide vormen van beroep, al is het door verschillende partijen, ingediend worden, dient er één geding van beroep plaats te vinden, behoudens het voorschrift van can. 1730.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test