• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Onverminderd de canones 1622 en 1623 worden de door het positief recht vastgestelde nietigheden van rechtshandelingen die, hoewel zij aan de partij die de klacht indient, bekend waren, niet vóór het vonnis aan de rechter gemeld zijn, door het vonnis zelf gesaneerd, telkens wanneer het een zaak betreft die het welzijn van private personen aangaat.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Een vonnis is aangetast door het gebrek van onherstelbare nietigheid, indien:

 1. het geveld is door een rechter die absoluut onbevoegd is.
 2. het geveld is door iemand die geen macht bezit om te oordelen in de rechtbank waar de zaak beslecht is;
 3. een rechter onder invloed van dwang of ernstige vrees het vonnis geveld heeft;
 4. het geding plaats gevonden heeft zonder het gerechtelijk verzoek waarover in can. 1501, of indien het niet ingesteld is tegen een gedaagde partij;
 5. het geveld is tussen personen waarvan ten minste één onbekwaam is om een geding te voeren;
 6. iemand in naam van een ander gehandeld heeft zonder wettig mandaat;
 7. het recht van verdediging aan één van de partijen geweigerd is;
 8. het geschil zelfs niet gedeeltelijk beslecht is.
Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

De klacht van nietigheid waarover in can. 1620, kan bij wijze van exceptie te allen tijde ingediend worden, bij wijze echter van vordering ten overstaan van de rechter die het vonnis geveld heeft, binnen tien jaar vanaf de dag van publicatie van het vonnis.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Een vonnis is slechts aangetast door het gebrek van herstelbare nietigheid, indien:

 1. het geveld is door een niet wettig aantal rechters, in strijd met het voorschrift van can. 1425, § 1;
 2. het geen motieven of argumenten voor de beslissing bevat;
 3. het de door het recht voorgeschreven handtekeningen mist;
 4. het geen aanduiding bevat van het jaar, de maand, de dag en de plaats waarop het geveld is;
 5. het op een nietige gerechtelijke handeling steunt waarvan de nietigheid niet volgens can. 1619 gesaneerd is;
 6. het geveld is tegen een partij, wettig afwezig overeenkomstig can. 1593, § 2.
Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Een klacht van nietigheid in de gevallen waarover in can. 1622, kan ingediend worden binnen drie maanden vanaf de kennisneming van publicatie van het vonnis.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Over de klacht van nietigheid oordeelt de rechter zelf die het vonnis geveld heeft; indien een partij echter vreest dat de rechter die het door de klacht van nietigheid bestreden vonnis geveld heeft, vooringenomen is, en zij daarom een verdenking tegen hem koestert, kan zij eisen dat een andere rechter volgens can. 1450 in diens plaats gesteld wordt.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Een klacht van nietigheid kan samen met een beroep ingediend worden, binnen de termijn voor het beroep bepaald.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Over de klacht van nietigheid oordeelt de rechter zelf die het vonnis geveld heeft; indien een partij echter vreest dat de rechter die het door de klacht van nietigheid bestreden vonnis geveld heeft, vooringenomen is, en zij daarom een verdenking tegen hem koestert, kan zij eisen dat een andere rechter volgens can. 1450 in diens plaats gesteld wordt.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

De zaken die een klacht van nietigheid betreffen, kunnen volgens de normen van het mondeling contentieus proces behandeld worden.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

De partij die zich door een vonnis benadeeld acht, en eveneens de promotor van het recht en de verdediger van de band in zaken waarin hun aanwezigheid vereist is, hebben het recht om tegen het vonnis bij een hogere rechter in beroep te gaan, behoudens het voorschrift van can. 1629.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test