• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Nadat de bewijzen verzameld zijn, moet de rechter, op straffe van nietigheid, bij decreet aan de partijen en hun advocaten toestaan om de akten die zij nog niet kennen, op de kanselarij van de rechtbank in te zien; bovendien kan ook aan de advocaten die dit vragen, een exemplaar van deze akten overhandigd worden; maar in zaken met betrekking tot het publiek belang kan de rechter, om zeer ernstige gevaren te vermijden, beslissen dat een of andere akte aan niemand ter kennis gebracht wordt, waarbij hij echter erover moet waken dat het recht van verdediging steeds onaangetast blijft.

§ 2 Om de bewijzen te vervolledigen kunnen de partijen nog andere aan de rechter voorleggen; nadat deze verzameld zijn, wordt, indien de rechter het noodzakelijk oordeelt, opnieuw een decreet waarover in § 1, uitgevaardigd.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test