• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 De Romeinse Rota oordeelt:

  1. in tweede instantie over zaken die door gewone rechtbanken van eerste instantie beoordeeld zijn en die door een wettig beroep bij de Apostolische Stoel aanhangig gemaakt worden;
  2. in derde of verdere instantie over zaken die door de Romeinse Rota zelf en door welke andere rechtbanken ook reeds behandeld zijn, tenzij de zaak als in kracht van gewijsde beschouwd wordt.

§ 2 Deze rechtbank oordeelt eveneens in eerste instantie over de zaken waarover in can. 1405, § 3, of over andere die de Paus hetzij uit eigen beweging hetzij op verzoek van de partijen tot zijn rechtbank getrokken en aan de Romeinse Rota toevertrouwd heeft; tenzij iets anders voorzien is in het rescript waarmee de opdracht gegeven is, oordeelt de Rota zelf ook in tweede en in verdere instantie over deze zaken.

Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test