• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

§ 1 Met verwerping van elke tegenstrijdige gewoonte worden voorbehouden aan een collegiale rechtbank van drie rechters:

 1. contentieuze zaken:
  1. aangaande de band van de heilige wijding;
  2. aangaande de huwelijksband, onverminderd de voorschriften van de canones 1686 1688 en 1688 1690;
 2. strafzaken:
  1. aangaande misdrijven die de straf van wegzending uit de clericale staat met zich mee kunnen brengen;
  2. aangaande het opleggen of verklaren van excommunicatie.

§ 2 De Bisschop kan zaken die moeilijker zijn of van groter belang, toevertrouwen aan het oordeel van drie of vijf rechters.

§ 3 Voor de behandeling van elke zaak afzonderlijk dient de Gerechtvicaris de rechters in volgorde per beurtrol op te roepen, tenzij de Bisschop in afzonderlijke gevallen anders bepaald heeft.

§ 4 Indien eventueel in eerste instantie geen college samengesteld kan worden, kan de bisschoppenconferentie, zolang deze onmogelijkheid voortduurt, toestaan dat een Bisschop zaken toevertrouwt aan één rechter-clericus die, waar het mogelijk is, een bijzitter en een onderzoeksrechter bij zich neemt.

§ 5 Eenmaal aangewezen rechters mag de Gerechtsvicaris niet vervangen, tenzij om een zeer ernstige reden die in een decreet uitgedrukt moet worden.

Zie ook:

Vervallen (doorgehaald) en vervangen (erachter geplaatst) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is. (Bewerking door de redactie, niet voorzien in het Motu Proprio.)

Alinea's in de marge van alinea 1425

De rechtbank van tweede instantie moet op dezelfde wijze samengesteld worden als de rechtbank van eerste instantie. Indien in de eerste graad van het geding echter volgens can. 1425, § 4 één rechter het vonnis geveld heeft, dient de rechtbank van tweede instantie als college te werk te gaan.

Een vonnis is slechts aangetast door het gebrek van herstelbare nietigheid, indien:

 1. het geveld is door een niet wettig aantal rechters, in strijd met het voorschrift van can. 1425, § 1;
 2. het geen motieven of argumenten voor de beslissing bevat;
 3. het de door het recht voorgeschreven handtekeningen mist;
 4. het geen aanduiding bevat van het jaar, de maand, de dag en de plaats waarop het geveld is;
 5. het op een nietige gerechtelijke handeling steunt waarvan de nietigheid niet volgens can. 1619 gesaneerd is;
 6. het geveld is tegen een partij, wettig afwezig overeenkomstig can. 1593, § 2.
Zie ook:

Toegevoegd (onderstreept) conform de bepalingen van Paus Franciscus met het Motu Proprio Paus Franciscus - Motu Proprio
Mitis Iudex Dominus Iesus
De Heer Jezus, barmhartige rechter - Enkele aanpassingen van het kerkelijk wetboek aangaande het huwelijksrecht
(15 augustus 2015)
van 15 aug. 2015, dat per 8 dec. 2015 van kracht is.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test