• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 In elk bisdom en voor alle zaken door het recht niet uitdrukkelijk uitgezonderd, is de rechter van eerste instantie de diocesane Bisschop, die de rechterlijke macht kan uitoefenen in eigen persoon of door anderen, volgens de canones die volgen.

§ 2 Indien het echter gaat over rechten of tijdelijke goederen van een rechtspersoon die door de Bisschop vertegenwoordigd wordt, oordeelt in eerste instantie de rechtbank van beroep.

Alinea's in de marge van alinea 1419

§ 1 Alleen de Paus zelf heeft het recht te oordelen in zaken waarover in can. 1401:

  1. over degenen die het hoogste staatsambt bekleden;
  2. over Kardinalen;
  3. over Gezanten van de Apostolische Stoel, en in strafzaken over Bisschoppen;
  4. over andere zaken waarvan hij de beoordeling aan zich getrokken heeft.

§ 2 Een rechter kan niet oordelen over een beschikking of een document, in bijzondere vorm door de Paus bevestigd, tenzij een mandaat van deze hieraan voorafgegaan is.

§ 3 Het is aan de Romeinse Rota voorbehouden te oordelen:

  1. over Bisschoppen in contentieuze zaken, onverminderd het voorschrift van can. 1419, § 2;
  2. over een Abt-primaat, of over een Abt-overste van een monastieke congregatie, en over een hoogste Bestuurder van religieuze instituten van pauselijk recht;
  3. over bisdommen of andere kerkelijke personen, hetzij fysieke hetzij rechtspersonen, die geen Overste hebben lager dan de Paus.
§ 1 Meerdere diocesane Bisschoppen kunnen in onderlinge overeenstemming, met goedkeuring van de Apostolische Stoel, in de plaats van de diocesane rechtbanken waarover in de canones 1419-1421, in hun bisdommen één enkele rechtbank van eerste instantie oprichten; in dat geval beschikt de vergadering van deze Bisschoppen of de Bisschop door hen aangewezen, over alle machten die een diocesane Bisschop met betrekking tot zijn rechtbank bezit.

§ 2 De rechtbanken waarover in § 1, kunnen opgericht worden ofwel voor alle zaken ofwel alleen voor bepaalde soorten zaken.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test