• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Voor de geldigheid van een rechtshandeling wordt vereist dat ze gesteld wordt door een daartoe bekwaam persoon en dat ze datgene inhoudt wat de handeling zelf wezenlijk constitueert, alsook de vormvereisten en de elementen die door het recht voor de geldigheid van de handeling opgelegd zijn.
§ 1 Een handeling gesteld uit dwang van buiten af op een persoon uitgeoefend, waaraan deze geenszins kan weerstaan, wordt als niet gesteld beschouwd.

§ 2 Een handeling gesteld tengevolge van ernstige vrees onrechtmatig aangejaagd, of ten gevolge van list, is geldig tenzij iets anders door het recht voorzien wordt; maar ze kan door een vonnis van de rechter vernietigd worden, hetzij op aanvraag van de benadeelde partij of haar opvolgers in rechte hetzij ambtshalve.

Een handeling gesteld uit onwetendheid of dwaling die datgene betreft wat haar wezen uitmaakt of die neerkomt op een voorwaarde sine qua non, is ongeldig; anders is ze geldig tenzij iets anders door het recht voorzien wordt; maar een handeling waartoe overgegaan is uit onwetendheid of dwaling, kan aanleiding geven tot een vordering tot vernietiging volgens het recht.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test