• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tot het ontvangen van wijdingen zijn irregulier:

  1. wie lijdt aan een of andere vorm van krankzinnigheid of een andere psychische ziekte waardoor hij, na raadpleging van deskundigen, ongeschikt geoordeeld wordt om het dienstwerk op de voorgeschreven wijze te vervullen;
  2. wie het misdrijf van apostasie, ketterij of schisma bedreven heeft; wie een huwelijk, ook een louter burgerlijk, gewaagd heeft, ofwel terwijl hij zelf verhinderd was tot het aangaan van een huwelijk door een huwelijksband of door een heilige wijding of door een publieke gelofte van kuisheid voor het leven afgelegd, ofwel met een vrouw die door een geldig huwelijk of door eenzelfde gelofte gebonden was;
  3. wie vrijwillig een mens gedood heeft of vruchtafdrijving met daadwerkelijk gevolg bewerkt heeft, en allen die positief hun medewerking verleend hebben;
  4. wie zichzelf of een ander zwaar en met opzet verminkt heeft of gepoogd heeft zich van het leven te benemen;
  5. wie een wijdingshandeling verricht heeft die voorbehouden is aan wie in het episcopaat of presbyteraat gesteld zijn, terwijl hij ofwel deze wijding niet bezat ofwel de uitoefening ervan hem verboden was op grond van een verklaarde of opgelegde canonieke straf.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test