• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Voordat iemand het diaconaat, hetzij permanent hetzij als overgang, ontvangt, wordt vereist dat hij de bedieningen van lector en acoliet ontvangen en gedurende een passende tijd uitgeoefend heeft.

§ 2 Tussen de toediening van het acolietaat en het diaconaat dient een tussenperiode van ten minste zes maanden te zijn.

Alinea's in de marge van alinea 1035

§ 1 Tot de geoorloofde toediening van de wijdingen van het presbyteraat en het diaconaat is vereist dat de kandidaat, na volgens het recht de proefperiode doorgemaakt te hebben, de vereiste hoedanigheden bezit volgens het oordeel van zijn eigen Bisschop of van zijn bevoegde hogere Overste; dat hij door geen enkele irregulariteit en door geen enkel beletsel gebonden is en dat hij de vereisten volgens de canones 1033-1039 vervuld heeft; bovendien dienen de documenten waarover in can. 1050, voorhanden te zijn en dient het onderzoek waarover in can. 1051, uitgevoerd te zijn.
§ 2 Bovendien is vereist dat de kandidaat naar het oordeel van dezelfde wettige Overste nuttig geacht wordt voor het dienstwerk van de Kerk.
§ 3 Voor de Bisschop die een eigen onderdaan wijdt bestemd voor de dienst in een ander bisdom, moet het vaststaan dat de wijdeling aan dit bisdom verbonden zal worden.
Opdat iemand de heilige wijdingen kan ontvangen, zijn de volgende documenten vereist:
  1. een getuigschrift dat de studies op de voorgeschreven wijze voltooid zijn volgens can. 1032;
  2. als het gaat om wijdelingen voor het presbyteraat, een getuigschrift dat zij het diaconaat ontvangen hebben;
  3. als het gaat om wijdelingen voor het diaconaat, een getuigschrift dat zij het doopsel en het vormsel ontvangen hebben, alsook de bedieningen waarover in can. 1035; eveneens een getuigschrift dat de verklaring waarover in can. 1036 afgelegd is, alsook, wanneer de wijdeling die het permanent diaconaat zal ontvangen gehuwd is, getuigschriften van de huwelijksviering en van de toestemming van de echtgenote.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test