• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER HET HOOGFEEST VAN HET ALLERHEILIGST HART VAN JEZUS (2008)

Beminde broeders en zusters,

Op deze zondag, die samenvalt met het begin van juni, wil ik er graag aan herinneren dat deze maand van oudsher gewijd is aan het Hart van Christus, symbool van het christelijk geloof dat in het bijzonder dierbaar is aan het volk als ook aan mystici en theologen omdat het op eenvoudige en authentieke wijze uitdrukking geeft aan het “goede nieuws” van de liefde en zowel het mysterie van de Menswording als van de Verlossing in zich samenvat. En afgelopen vrijdag hebben we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus gevierd, het derde en laatste feest dat volgt op de Paastijd, na de Allerheiligste Drie-eenheid en Corpus Domini. Deze opeenvolging doet denken aan een beweging naar het centrum toe: een beweging van de geest die God zelf leidt. Immers, vanuit de oneindige horizon van zijn liefde heeft God willen binnentreden in de grenzen van de geschiedenis en de menselijke conditie; hij heeft een lichaam en een hart aangenomen zodanig dat wij het oneindige in het eindige zouden kunnen beschouwen, het onzichtbare en onzegbare Mysterie in het menselijk Hart van Jezus van Nazareth. In mijn Paus Benedictus XVI - Encycliek
Deus Caritas Est
God is Liefde
(25 december 2005)
over het thema van de liefde was het uitgangspunt precies de blik, gericht op de doorboorde zijde van Christus waarover Johannes in zijn Evangelie spreekt Vgl. Joh. 19, 37 Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 12. En dit centrum van het geloof is ook de bron van de hoop waarin wij verlost zijn, de hoop waarover mijn Paus Benedictus XVI - Encycliek
Spe Salvi
Liefde in Waarheid - Over de Christelijke hoop
(30 november 2007)
gaat.

Elke persoon heeft nood aan een “centrum” van zijn leven, een bron van waarheid en goedheid waaraan hij zich kan laven in de verschillende situaties van het leven en de last van elke dag. Elk van ons, wanneer hij zich terugtrekt in stilte, heeft niet enkel nood aan het voelen van zijn eigen hartslag maar veel dieper nog, aan de hartslag van een onuitsprekelijke aanwezigheid, zichtbaar voor de ogen van het geloof en vooral veel méér werkelijk: de aanwezigheid van Christus, hart van de wereld. Ik nodig daarom iedereen uit om in de juni-maand de eigen devotie tot het Hart van Christus te vernieuwen en ook het traditionele gebed van dagelijkse toewijding te gebruiken en mijn intenties voor de gehele Kerk voor ogen te houden.
Naast het Heilig Hart van Jezus nodigt de liturgie ons uit om het Onbevlekte Hart van Maria te vereren. Laten wij ons altijd aan Haar met groot vertrouwen toevertrouwen. Ik zou de moederlijke voorspraak van de Maagd ook opnieuw willen inroepen voor de volkeren van China en Myanmar, getroffen door de natuurrampen, en voor hen die de vele situaties van lijden, ziekten en materiële en spirituele ellende doorlopen, welke het pad van de mensheid kentekenen.

Document

Naam: OVER HET HOOGFEEST VAN HET ALLERHEILIGST HART VAN JEZUS (2008)
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 juni 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: drs. J. Vijgen, alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test