• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EERSTE VESPERS VAN HET HOOGFEEST VAN PINKSTEREN (OP HET ST. PIETERSPLEIN)

"Veni, Creator Spiritus!"

Om het Hoogfeest van Pinksteren zingt de gehele Kerk eenstemmig: "Veni Creator Spiritus"! - "Kom Heilige Geest"! Het Mystieke Lichaam van Christus, verspreid over de gehele wereld, roept de Heilige Geest af van Wie ze het leven heeft ontvangen, de vitale adem dat leven brengt in haar bestaan en in haar acties.

De antifonen van de Psalmen herinnerden ons enig momenten terug aan de ervaring van de leerlingen in het Cenakel, de Bovenzaal van het Laatste Avondmaal:

"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats" (Eerste Antifoon),

"Aan de apostelen verschenen tongen als van vuur, en over ieder van hen kwam de heilige Geest" (Tweede Antifoon)

Wij beleven deze zelfde spirituele ervaring, nu we bijeen zijn op dit St. Pietersplein, dat een groot Cenakel is geworden. En, net als wij, zijn er ontelbare diocesane en parochiƫle gemeenschappen, verenigingen, bewegingen en groepen in alle delen van de wereld die de gemeenschappelijke smeekbede naar de hemel zenden: "Kom Heilige Geest!"
Ik groet de Kardinalen en andere prelaten en priesters hier aanwezig. Ik groet iedereen van u, broeders en zusters, die hier zijn gekomen om deel te nemen aan deze bijzondere viering.

Ik denk nu aan de ontelbare jonge mensen die in Lednica, in Polen, bijeen zijn en met ons meevieren via radio en televisie.

[In het Pools]

Vanaf het St. Pietersplein groet ik hartelijk de jongerenbijeenkomst voor de gebedswake te Lednica. Ik bid met jullie, dierbare vrienden, om de gave van de Heilige Geest. Moge de Raadgever, de Geest van Waarheid, jullie vervullen met de liefde van Christus, aan wiens handen jullie je toekomst leggen. Mijn hartelijke zegen aan jullie.

[De Paus ging in het Italiaans verder]

Op een bijzondere wijze groet ik ook de leden van Vernieuwing in de Geest, een van de uitingen van de grote familie van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Dankzij de Charismatische Beweging hebben vele Christenen, mannen en vrouwen, jongeren en volwassenen, Pinksteren herontdekt als een levende en werkelijke tegenwoordigheid in hun dagelijks leven. Ik verlang ernaar dat de spiritualiteit van Pinksteren verspreid moge worden in de Kerk, als een hernieuwd vertrouwen in het gebed, de heiligheid, de gemeenschap en de verkondiging.

In samenhang hiermee moedig ik het initiatief, genaamd "Brandende Braambos", aan dat gepromoot wordt door Vernieuwing in de Geest. Het gaat over de altijddurende aanbidding, dag en nacht, voor het Allerheiligste Sacrament, een uitnodiging aan de gelovigen "om terug te keren naar het Cenakel" opdat, verenigd in de overwegingen van het Eucharistische mysterie, zij zullen bidden voor de eenheid onder de Christenen en de bekering van de zondaars.Ik hoop werkelijk dat dit initiatief velen zal leiden tot het herontdekken van de gaven van de Heilige Geest, welke haar bronnen heeft in Pinksteren.

Dierbare broeders en zusters! De viering op deze namiddag herinnert mij aan de gedenkwaardige ontmoeting met de kerkelijke bewegingen en de nieuwe gemeenschappen tijdens de gebedswake van Pinksteren, zes jaar geleden. Het was een zeer bijzondere manifestatie van de eenheid van de Kerk, in de rijkdom en de diversiteit aan charisma, welke de Heilige Geest geeft. Met veel enthousiasme herhaal wat ik bij die gelegenheid toen gezegd heb: De Kerkelijke Bewegingen en de Nieuwe Gemeenschappen zijn een "antwoord van de Voorzienigheid", "geïnspireerd door de Heilige Geest" gegeven de huidige noodzaak tot nieuwe evangelisatie, waartoe "rijpe christelijke persoonlijkheden" en "sterke Christelijke gemeenschappen" nodig zijn. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Wereldcongres 1998 van kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen (30 mei 1998), 7

Om deze reden zeg ik ook tot U: "Stelt u gewillig open voor de gaven van de Geest! Ontvangt vol dankbaarheid en gehoorzaam de charisma's die de Geest onophoudelijk uitdeelt! Vergeet niet dat elk charisma gegeven is voor het algemeen welzijn, voor het welzijn van heel de Kerk!" H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Wereldcongres 1998 van kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen (30 mei 1998), 5

"Veni, Sancte Spiritus!"

Tesamen met ons, met de handen opgeheven, bidt de Maagd, de Moeder van Christus en van de Kerk. Bidden we samen met haar en ontvangen we gave van de Heilige Geest, licht van de waarheid, sterkte voor een authentieke vrede. Dit doen we met de woorden van het antifoon bij het Magnificat dat we straks zullen zingen:

"Kom, heilige Geest, vervul de harten van hen die in U geloven, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde; breng in de veelheid van de talen alle mensen samen tot de eenheid van het geloof, alleluja.
"Sancte Spiritus, Veni!" - "Heilige Geest, kom!"

Document

Naam: EERSTE VESPERS VAN HET HOOGFEEST VAN PINKSTEREN (OP HET ST. PIETERSPLEIN)
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 mei 2004
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test