• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Opheffen van de excommunicatie
Zoals reeds eerder is bekendgemaakt is het Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
, gedateerd 21 januari 2009, een daad waarmee de Heilige Vader welwillend tegemoet is gekomen aan herhaalde verzoeken van de Generaal Overste van de Broederschap Sint Pius X.

De Zijne Heiligheid heeft een hindernis willen wegnemen die de opening van de dialoog in de weg stond. Hij verwacht nu dat eenzelfde bereidheid wordt uitgesproken door de vier bisschoppen in volledige instemming met de leer en de discipline van de Kerk.

De zeer zware straf van excommunicatie latae sententiae, die de genoemde bisschoppen op 30 juni 1988 over zich afriepen, en die vervolgens op 1 juli van hetzelfde jaar Congregatie voor de Bisschoppen
Dominus Marcellus Lefebvre
Decreet ter vaststelling van de zelf opgelopen ex-communicatie door het ongeldig wijden van Bisschoppen (1 juli 1988)
, was een gevolg van hun onwettige wijding door Mgr. Marcel Lefebvre.

Het opheffen van de excommunicatie heeft de vier bisschoppen bevrijd van een zeer ernstige canonieke straf, maar heeft geen wijziging gebracht in de juridische situatie van de Broederschap Sint Pius X die momenteel geen enkele canonieke erkenning van de katholieke Kerk heeft. Ook de vier bisschoppen hebben, hoewel ze ontheven zijn van de excommunicatie, geen canonieke functie in de Kerk en oefenen niet rechtsgeldig een ambt uit in de Kerk.

Document

Naam: NOTITIE OVER DE PIUS X BROEDERSCHAP EN SHOAH
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Datum: 4 februari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Officiƫle goedgekeurde vertaling: Michel Bronzwaer, rkkerk.nl, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test