• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NOTITIE OVER DE PIUS X BROEDERSCHAP EN SHOAH

Ten vervolge op de reacties naar aanleiding van het recente Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
, waarbij de excommunicatie van de vier bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X werd opgeheven, en in verband met de negationistische of reductionistische uitlatingen betreffende de Shoah door bisschop Williamson van de Broederschap, wordt het opportuun geacht om enkele aspecten van de zaak toe te lichten.
Opheffen van de excommunicatie
Zoals reeds eerder is bekendgemaakt is het Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
, gedateerd 21 januari 2009, een daad waarmee de Heilige Vader welwillend tegemoet is gekomen aan herhaalde verzoeken van de Generaal Overste van de Broederschap Sint Pius X.

De Zijne Heiligheid heeft een hindernis willen wegnemen die de opening van de dialoog in de weg stond. Hij verwacht nu dat eenzelfde bereidheid wordt uitgesproken door de vier bisschoppen in volledige instemming met de leer en de discipline van de Kerk.

De zeer zware straf van excommunicatie latae sententiae, die de genoemde bisschoppen op 30 juni 1988 over zich afriepen, en die vervolgens op 1 juli van hetzelfde jaar Congregatie voor de Bisschoppen
Dominus Marcellus Lefebvre
Decreet ter vaststelling van de zelf opgelopen ex-communicatie door het ongeldig wijden van Bisschoppen (1 juli 1988)
, was een gevolg van hun onwettige wijding door Mgr. Marcel Lefebvre.

Het opheffen van de excommunicatie heeft de vier bisschoppen bevrijd van een zeer ernstige canonieke straf, maar heeft geen wijziging gebracht in de juridische situatie van de Broederschap Sint Pius X die momenteel geen enkele canonieke erkenning van de katholieke Kerk heeft. Ook de vier bisschoppen hebben, hoewel ze ontheven zijn van de excommunicatie, geen canonieke functie in de Kerk en oefenen niet rechtsgeldig een ambt uit in de Kerk.

Traditie, doctrine en Vaticanum II
Voor een toekomstige erkenning van de Broederschap Sint Pius X is de volle erkenning van het Tweede Vaticaans Concilie en van het Leergezag van de Pausen Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II en van Benedictus XVI zelf, een onontbeerlijke voorwaarde.

Zoals reeds te kennen is gegeven in het Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
zal de Heilige Stoel niet nalaten om op de manieren die opportuun geacht worden de nog openstaande kwesties met de betrokkenen te verdiepen, zodanig dat gekomen kan worden tot een volle en bevredigende oplossing van de problemen die aanleiding hebben gegeven tot deze pijnlijke breuk.

Verklaring over de Shoah
De standpunten van Mgr. Williamson over de Shoah zijn volstrekt onacceptabel en worden resoluut door de Heilige Vader afgewezen, zoals hij zelf heeft Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Drie mededelingen ná de catechese in de reeks over de H. Apostel Paulus
De nieuwe patriarch, het opheffen van de excommunicatie en de Shoah
(28 januari 2009)
, toen hij, verwijzend naar die afschuwelijke genocide, opnieuw zijn volledige en onbetwistbare solidariteit heeft uitgesproken met onze Broeders, dragers van het Eerste Verbond, en heeft gezegd dat de herinnering van die verschrikkelijke genocide voor de mensheid aanleiding moet zijn “om na te denken over de onvoorstelbare kracht van het kwaad wanneer die bezit neemt van het hart van de mens", daaraan toevoegend dat de Shoah "voor iedereen een waarschuwing blijft tegen vergetelheid, tegen ontkenning of reductionisme, omdat geweld tegen één enkel menselijk wezen geweld is tegen allen".

Om toegelaten te worden tot bisschoppelijke taken in de Kerk dient bisschop Williamson ook op volstrekt onmiskenbare wijze en publiekelijk afstand te nemen van zijn standpunten betreffende de Shoah, waarmee de Heilige niet bekend was op het moment van de opheffing van de excommunicatie.

De Heilige Vader vraagt het gebed van alle gelovigen, opdat de Heer de weg van de Kerk moge verlichten. Moge de inspanningen van de Herders en van alle gelovigen toenemen tot steun van de delicate en zware missie van de Opvolger van de Apostel Petrus als "behoeder van de eenheid" in de Kerk.

Uit het Vaticaan, 4 februari 2009

Document

Naam: NOTITIE OVER DE PIUS X BROEDERSCHAP EN SHOAH
Soort: Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Datum: 4 februari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana / SRKK, Utrecht
Officiële goedgekeurde vertaling: Michel Bronzwaer, rkkerk.nl, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test