• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN DE CENSUUR VAN DE EXCOMMUNICATIE VAN VIER BISSCHOPPEN VAN DE BROEDERSCHAP SINT PIUS X

Communiqué

De Heilige Vader, na een proces van dialoog tussen de Apostolische Stoel en de Priesterbroederschap Sint Pius X, vertegenwoordigd door de Generaal Overste, Z. E. Mons. Bernard Fellay, heeft de vraag, opnieuw geformuleerd door vernoemde prelaat met een brief van 15 december 2008, ook in naam van de ander drie bisschoppen van de Broederschap, Z. E. Mons. Bernard Tissier de Mallerais, Z. E. Mons. Richard Williamson en Z. E. Mons. Alfonso de Galarreta, om de excommunicatie ongedaan te maken die zij 20 jaar geleden hadden opgelopen, ontvangen.

Immers, door de bisschopswijdingen van 30 juni 1988 door Z. E. Mons. Marcel Lefebvre, zonder Pauselijk mandaat, hadden genoemde prelaten de excommunicatie latae sententiae opgelopen, als zodanig formeel verklaard door de Congregatie voor de Bisschoppen op 1 juli 1988 Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Decreet ter vaststelling van de zelf opgelopen ex-communicatie door het ongeldig wijden van Bisschoppen, Dominus Marcellus Lefebvre (1 juli 1988).

Z. E. Mons. Bernard Fellay, in de geciteerde brief, toonde duidelijk aan de Heilige Vader dat: “wij zijn altijd en vastbesloten in de wil om katholieken te blijven en al onze krachten in dienst te stellen van de Kerk van Onze Heer Jezus Christus, die is de Rooms-Katholieke Kerk. Wij aanvaarden haar onderrichtingen met een kinderlijke geest. Wij geloven vastbesloten in het Primaatschap van Petrus en aan zijn aanspraken en daarom doet onze huidige toestand ons zoveel lijden.”

Zijn Heiligheid Benedictus XVI, die vanaf het begin dit proces gevolgd heeft, heeft altijd geprobeerd om de breuk met de Broederschap te herstellen, ook door persoonlijk Z. E. Mons. Bernard Fellay op 29 augustus 2005 te ontmoeten. Bij deze gelegenheid heeft de Paus de wil getoond om geleidelijk en op redelijke termijn deze weg verder te gaan en nu, met pastorale zorg en vaderlijke barmhartigheid, door middel van het decreet van de Congregatie voor de Bisschoppen van 21 januari 2009, scheldt hij de excommunicatie, die de vernoemde prelaten, bezwaarde, kwijt. De Heilige Vader is tot deze beslissing geïnspireerd geworden door de wens dat men zo snel mogelijk tot de volledige verzoening en volle gemeenschap komt.

Decreet van de Congregatie voor de Bisschoppen
Met de brief van 15 december 2008, gericht aan Zijne Eminentie kardinaal Dario Castrillón Hoyos, president van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', vroeg Mons. Bernard Fellay, ook in naam van de andere drie bisschoppen, gewijd op 30 juni 1988, opnieuw de kwijtschelding van de excommunicatie latae sententiae als zodanig formeel verklaard door de Congregatie voor de Bisschoppen op 1 juli 1988 Congregatie voor de Bisschoppen, Decreet ter vaststelling van de zelf opgelopen ex-communicatie door het ongeldig wijden van Bisschoppen, Dominus Marcellus Lefebvre (1 juli 1988). In genoemde brief bevestigt Mons. Fellay ondermeer: “wij zijn altijd en vastbesloten in de wil om katholieken te blijven en al onze krachten in dienst te stellen van de Kerk van Onze Heer Jezus Christus, die is de Rooms-Katholieke Kerk. Wij aanvaarden haar onderrichtingen met een kinderlijke geest. Wij geloven vastbesloten in het Primaatschap van Petrus en aan zijn aanspraken en daarom doet onze huidige toestand ons zoveel lijden.”

Zijn Heiligheid Benedictus XVI –als een vader gevoelig voor de spirituele nood, tot uitdrukking gebracht door de geïnteresseerden, veroorzaakt door de sanctie van de excommunicatie en vertrouwvol in de inspanning, door hen uitgedrukt in de geciteerde brief, om geen enkele inspanning te sparen om de noodzakelijke gesprekken met het Gezag van de Heilige Stoel over de nog open vragen te verdiepen, zodanig dat snel tot een volledige en bevredigende oplossing kan gekomen worden voor het probleem dat aan de oorsprong staat – heeft beslist om de canonieke toestand van de bisschoppen Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson en Alfonso de Galarreta, ontstaan door hun bisschopswijding, te herzien.

Met deze handeling verlangt men de wederzijdse relaties van vertrouwen te consolideren en de verhoudingen van de Broederschap Sint Pius X met deze Apostolische Stoel te verdiepen en te stabiliseren. Deze gave van vrede, aan het einde van de vieringen van Kerstmis, wil ook een teken zijn tot bevordering van de eenheid in de liefde van de universele Kerk en komen tot een opheffing van het schandaal van de verdeeldheid.

Men wenst dat deze daad gevolgd wordt door de snelle verwerkelijking van de volle gemeenschap met de Kerk van de gehele Broederschap Sint Pius X, aldus getuigenis afleggend van de ware trouw en erkenning van het Leergezag en de autoriteit van de Paus met het bewijs van zichtbare eenheid.

Op basis van de bevoegdheid, uitdrukkelijk gegeven aan mij door de Heilige Vader Benedictus XVI, krachtens dit decreet, scheldt ik aan de bisschoppen Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson en Alfonso de Galarreta de censuur van de excommunicatie latae sententiae, afgekondigd door deze Congregatie op 1 juli 1988 Congregatie voor de Bisschoppen, Decreet ter vaststelling van de zelf opgelopen ex-communicatie door het ongeldig wijden van Bisschoppen, Dominus Marcellus Lefebvre (1 juli 1988), kwijt, terwijl ik verklaar, ontdaan van elk juridisch effect, vanaf de huidige datum, het decreet, voorgekomen op dat moment.

Rome, vanuit de Congregatie voor de Bisschoppen, 21 januari 2009

Giovanni Battista Kardinaal Re,
Prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen

Document

Naam: DECREET BETREFFENDE KWIJTSCHELDING VAN DE CENSUUR VAN DE EXCOMMUNICATIE VAN VIER BISSCHOPPEN VAN DE BROEDERSCHAP SINT PIUS X
Soort: Congregatie voor de Bisschoppen
Auteur: Giovanni Battista Kardinaal Re, prefect
Datum: 21 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test