• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De gezinnen hebben recht op een sociale en economische ordening, waarin de organisatie van de arbeid dusdanig is dat zij het de gezinsleden mogelijk maakt om samen te leven, en die geen obstakel vormt voor de eenheid, het welzijn, de gezondheid en de stabiliteit van het gezin, terwijl zij tevens de mogelijkheid biedt voor gezonde ontspanning. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 19 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 77 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 23,3

  1. De beloning van de arbeid moet voldoende zijn om een gezin te stichten en waardig te onderhouden, hetzij door een aangepast zogenaamd "gezinssalaris", hetzij door andere sociale maatregelen zoals gezinsuitkeringen of loon voor het werk van een van de ouders thuis; het arbeidsloon moet van dien aard zijn, dat de moeder van het gezin niet verplicht wordt buitenshuis te gaan werken, ten koste van het gezinsleven, met name van de opvoeding van de kinderen. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Laborem Exercens (14 sept 1981), 19 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 23.81
  2. Het werk van de moeder in huis moet erkend en geëerbiedigd worden vanwege zijn waarde voor het gezin en de samenleving. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 23

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test