• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gezin heeft het recht als gezin te bestaan en zich te ontplooien. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 46

  1. De publieke overheden moeten de eigen waardigheid van elk gezin, zijn rechtmatige onafhankelijkheid, zijn intimiteit, zijn ongebrokenheid en stabiliteit eerbiedigen en bevorderen. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 10 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 46 Verenigde Naties, New York, Internationaal verdrag over de burger- en politieke rechten (16 dec 1966). 1
  2. De echtscheiding tast het instituut zelf aan van huwelijk en gezin. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48.50
  3. Waar het systeem van de uitgebreide familieband bestaat, moet het geërbiedigd worden en geholpen om zijn traditionele rol van onderlinge solidariteit en hulp te kunnen vervullen, terwijl tegelijkertijd de rechten van het op zichzelf staande gezin en de waardigheid als persoon van elk van zijn leden worden gerespecteerd.

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test