• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Omdat de ouders aan hun kinderen het leven hebben gegeven, hebben zij het oorspronkelijke, eerste en onvervreemdbare recht hen op te voeden; daarom moeten zij erkend worden als de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen. Paus Pius XI, Encycliek, Over de christelijke opvoeding, Divini illius Magistri (31 dec 1929), 27-34 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 3 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 36 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 793.1136

  1. De ouders hebben het recht hun kinderen op te voeden in overeenstemming met hun zedelijke en godsdienstige overtuigingen, rekening houdend met de culturele tradities van het gezin die het welzijn en de waardigheid van het kind bevorderen, en zij moeten dan ook van de samenleving de hulp en bijstand ontvangen die noodzakelijk zijn om hun taak als opvoeders op passende wijze te kunnen vervullen. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 46
  2. De ouders hebben het recht om vrij de scholen of andere middelen te kiezen die noodzakelijk zijn om hun kinderen volgens hun overtuigingen op te voeden. De publieke overheden moeten ervoor zorgen dat de algemene subsidies zo worden verdeeld dat de ouders dit recht werkelijk vrij kunnen uitoefenen zonder onrechtvaardige lasten te moeten dragen. Het mag niet zo zijn dat de ouders rechtstreeks of onrechtstreeks dusdanige lasten te dragen krijgen dat zij in de uitoefening van deze vrijheid belemmerd of onbehoorlijk beperkt worden. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de Christelijke opvoeding, Gravissimum Educationis (28 okt 1965), 3 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 5 H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Tot de Staatshoofden aanwezig bij de ondertekening van de Slotakte van Helsinki (1 sept 1980), 4. b H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 40 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 797 
  3. De ouders hebben het recht te verkrijgen dat hun kinderen niet gedwongen worden onderricht te volgen dat niet in overeenstemming is met hun eigen zedelijke of godsdienstige overtuigingen. In het bijzonder moet de seksuele opvoeding - die een fundamenteel recht van de ouders is - steeds gebeuren onder hun aandachtige leiding, of dat nu thuis gebeurt dan wel in de door hun gekozen en onder hun toezicht staande opvoedingscentra. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 5 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37.40
  4. De rechten van de ouders worden geschonden wanneer door de Staat een verplicht systeem van opvoeding wordt opgelegd waarbij elke godsdienstige vorming wordt uitgesloten. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 5 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 40
  5. Het eerste recht van de ouders inzake de opvoeding van hun kinderen moet gewaarborgd zijn in alle vormen van samenwerking tussen de ouders, onderwijzers en verantwoordelijken van de scholen, en met name in de vormen van inspraak die bedoeld zijn om aan de burgers een aandeel te geven in het functioneren van de scholen en in het opstellen en toepassen van onderwijspolitiek. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 40 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 796
  6. Het gezin heeft het recht om van de sociale communicatiemiddelen te verwachten dat zij positieve instrumenten zijn voor de opbouw van de samenleving, en dat zij de fundamentele waarden van het gezin steunen. Tegelijkertijd heeft het gezin het recht om, in het bijzonder wat zijn jongste leden betreft, op adequate wijze te worden beschermd tegen negatieve uitwerkingen of aantastingen van de kant van de massa-media. H. Catharina van Siƫna, Brieven, Lettres H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 76

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test