• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De echtgenoten hebben het onvervreemdbare recht een gezin te stichten en te beslissen over de spreiding van de geboorten en het aantal kinderen dat zij ter wereld willen brengen, daarbij ten volle rekening houdend met hun plichten ten opzichte van zichzelf, jegens de reeds geboren kinderen, het gezin en de samenleving, binnen een juiste rangorde van de waarden en in overeenstemming met de objectieve zedelijke orde die uitsluit dat men zijn toevlucht neemt tot voorbehoedmiddelen, onvruchtbaarmaking en vruchtafdrijving. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 37 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50.87 H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 10 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 30.46

  1. Daden van de publieke overheden of van privé-organisaties die op de een of andere manier trachten de vrijheid van de echtgenoten in hun beslissingen met betrekking tot hun kinderen te beperken, vormen een ernstige schending van de menselijke waardigheid en van de rechtvaardigheid. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 30
  2. Binnen de internationale betrekkingen mag aan de economische hulp, die verleend wordt voor de ontwikkeling van de volkeren, niet de voorwaarde verbonden worden dat bepaalde programma's worden aanvaard op het terrein van voorbehoedmiddelen, onvruchtbaarmaking en vruchtafdrijving. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 30
  3. Het gezin heeft recht op de hulp van de samenleving voor het ter wereld brengen en opvoeden van de kinderen. De gehuwden die een groot gezin hebben, hebben recht op aangepaste hulp en mogen niet gediscrimineerd worden. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test