• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het huwelijk kan slechts worden gesloten op basis van de vrije en naar behoren tot uitdrukking gebrachte instemming van de huwelijkspartners. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1057. par. 1 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 16,2

  1. Zonder de traditionele rol te miskennen die in bepaalde culturen de gezinnen spelen bij de oriëntatie van de keuze van hun kinderen, moet elke dwang die het zou verhinderen een bepaalde persoon als partner te kiezen, worden vermeden. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52
  2. De aanstaande echtgenoten hebben recht op hun godsdienstvrijheid; het als huwelijksvoorwaarde opleggen van een geloofsloochening of geloofsbelijdenis, die tegen het geweten ingaat, vormt bijgevolg een schending van dit recht. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 6
  3. De echtgenoten hebben binnen de natuurlijke aanvulling die zij als man en vrouw op elkaar vormen, dezelfde waardigheid en gelijke rechten met betrekking tot het huwelijk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 49 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 19.22 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1135 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 16,1

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test