• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alle mensen hebben er recht op hun levensstaat vrij te kiezen, dat wil zeggen: te trouwen en een gezin te stichten of ongehuwd te blijven. Paus Leo XIII, Encycliek, Over kapitaal en arbeid, Rerum Novarum (15 mei 1891), 9 H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Vrede op aarde, Pacem in Terris (11 apr 1963), 8-45 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 26 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 16,1

  1. Iedere man en iedere vrouw heeft, als hij of zij de leeftijd om een huwelijk aan te gaan heeft bereikt, en de daartoe nodige bekwaamheid bezit, het recht te trouwen en een gezin te stichten zonder enige discriminatie; wettelijke beperkingen op de uitoefening van dit recht, ongeacht of die van blijvende dan wel van tijdelijke aard zijn, mogen slechts worden aangebracht, indien zij worden vereist door ernstige en objectieve redenen met betrekking tot het instituut van het gezin zelf en zijn publieke en sociale betekenis; zij moeten in ieder geval de waardigheid en de fundamentele rechten van de mens eerbiedigen. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1058.1077 Verenigde Naties, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 dec 1948). 16, 1
  2. Degenen die willen trouwen en een gezin stichten, hebben het recht om van de samenleving te verwachten dat deze voor hen de gunstige voorwaarden schept op moreel, educatief, sociaal en economisch vlak, die het hun mogelijk maken hun recht om te trouwen in alle rijpheid en verantwoordelijkheid te kunnen uitoefenen. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 81
  3. De waarde van het huwelijk als instituut moet ondersteund worden door de openbare machthebbers; de gegevenheid van het ongehuwd samenwonen mag niet op hetzelfde niveau worden geplaatst als het naar behoren gesloten huwelijk. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52 H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 81-82

Document

Naam: HANDVEST VAN DE RECHTEN VAN HET GEZIN
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Heilige Stoel
Datum: 22 oktober 1983
Copyrights: © 1984, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test