• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dat doet me denken aan het thema van de VIe Wereldbijeenkomst voor het Gezin die deze dagen zal plaatshebben in Mexico: “Het gezin en de vorming van menselijke en christelijke waarden”. Deze grote gezinsbijeenkomst, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor het Gezin, kent drie momenten: eerst het theologisch en pastoraal congres, tijdens hetwelk het thema zal verdiept worden door uitwisseling van tekenende ervaringen; vervolgens het moment van feest en getuigenis, dat de schoonheid zal doen uitkomen van een ontmoeting tussen gezinnen van over heel de wereld, die verenigd zijn door hetzelfde geloof en hetzelfde engagement; en tenslotte de plechtige Eucharistieviering als dankzegging aan de Heer voor de gave van het huwelijk, het gezin en het leven. Ik heb staatssecretaris kardinaal Tarcisio Bertone opgedragen mij te vertegenwoordigen, maar ik zal dit buitengewoon gebeuren zelf met levendige deelneming volgen door het te begeleiden met gebed en een toespraak langs video. Nu reeds, geliefde broeders en zusters, nodig ik u de overvloed van Gods genaden over deze belangrijke wereldbijeenkomst van gezinnen af te smeken. Wij roepen daarvoor de moederlijke in van de Maagd Maria, Koningin van het Gezin.

Document

Naam: DOOP VAN DE HEER
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Christi Sorores
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test