• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bouwen op geestelijke beginselen

Een woord nog, mijne, heren, een laatste woord.

Het gebouw, dat gij bezig zijt op te trekken, kan niet uitsluitend rusten op aardse en materiële fundamenten, dan zou het immers op zand gebouwd zijn. Het moet op de allereerste plaats rusten op ons geweten. Het ogenblik is aangebroken voor "bekering", voor persoonlijke ommekeer, voor inwendige vernieuwing. De mens moet opnieuw leren denken, opnieuw leren leven met zijn medemensen, nieuwe wegen inslaan om de geschiedenis en het lot van de mensheld te bepalen; volgens het woord van de heilige Paulus moeten wij ons bekleden "met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid" (Ef. 4, 24).

Het ogenblik is gekomen, waarop wij even stil moeten staan, ons moeten bezinnen en als in gebed opnieuw moeten overdenken welke onze gemeenschappelijke herkomst en onze gemeenschappelijke bestemming is.

Nog nimmer in de geschiedenis is het noodzakelijk geweest een beroep te doen op het zedelijk bewustzijn van de mens, als in deze tijd die door zoveel vooruitgang gekenmerkt wordt.

Het gevaar schuilt niet in de vooruitgang, noch in de wetenschap, die bij goed gebruik juist veel ernstige en de mensheid bedreigende problemen kunnen oplossen. Het werkelijke gevaar ligt bij de mens zelf, de heer over steeds machtiger instrumenten, die zowel voor vernieling als voor de meest schitterende veroveringen gebruikt kunnen worden!

In een woord, het bouwwerk van de moderne beschaving moet gevestigd worden op geestelijke beginselen, die het niet alleen zullen schragen, maar ook verlichten en bezielen. En deze onmisbare principes van wijsheid berusten - gij weet dat dit onze vaste overtuiging is - nergens anders op dan op het geloof in God.

De onbekende God, waarover de heilige Paulus op de Areopaag sprak tot de inwoners van Athene? Onbekend voor hen die, zonder het te weten, hem zochten en hem dicht bij zich hadden, gelijk het zovele mensen van onze eeuw overkomt... ?

Voor ons in elk geval, en voor allen die de wonderbare openbaring aanvaarden, die Christus ons van Hem is komen brengen, is het de levende God, de Vader van alle mensen.

Document

Naam: TOT DE 20STE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGDE NATIES
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 oktober 1965
Copyrights: © 1954, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 46, 1170-1181
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test