• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
15

Elke bisschoppenconferentie dient te bepalen, vanaf welke dag de nieuwe lezingencyclus voor de Mis kan of moet worden gebruikt.

16

In afwachting van de vertaling van de tekst van de nieuwe lezingen, die door deze heilige congregatie moet worden goedgekeurd, kunnen de bisschoppenconferenties toestaan om voorlopig één of meerdere goedgekeurde Bijbelvertalingen te gebruiken. In dat geval zullen zij ervoor zorgen aan de priesters duidelijke aanwijzingen te geven omtrent de betrokken Bijbelplaats (hoofdstuk en verzen, openingsformule, beknotting van perikopen), volgens de gegevens die in de lezingencyclus voor de- Mis zijn te vinden. Dit geldt met name voor de lezingen van de cyclus B voor de zondagen, die vanaf 30 november 1969 moet worden gebruikt.

17

Totdat de teksten van het nieuwe lezingen boek zijn verschenen, dient men zich voor alle gedeelten aan de lezingen van het huidig H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
te houden. Evenzo kan men voorlopig de reeksen lezingen in gebruik houden die 'ad experimentum' zijn goedgekeurd en die thans in gebruik zijn op de weekdagen, tijdens de Missen die de viering van verschillende sacramenten begeleiden, tijdens de Missen voor overledenen, bij bepaalde votiefmissen enz. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De editione apparandis et de usu novi Ordinis lectionum Missae (25 juli 1969), 4-5

18

Om het liturgisch en pastoraal belang van de antwoordpsalm te beschermen, dienen de bevoegde nationale commissies een voorlopige lijst van psalmen en antwoordverzen op te stellen; daartoe dienen zij uit het huidige repertoire datgene te kiezen wat het meest met de teksten van de lezingencyclus overeenstemt. vgl. ook de gemeenschappelijke teksten voor de zang van de antwoordpsalm, nn. 174-175 van de lezingencyclus voor de Mis

Laten deze commissies echter niet vergeten een dringend beroep te doen op de deskundigen om de overgeleverde schat aan teksten en melodieën aan te vullen en te vervolmaken, met inachtneming van de teksten die de nieuwe lezingencyclus voor de Mis voorstelt alsmede van karakter en eigenheid van de betrokken taal. 

Voor de antwoordverzen die aan het evangelie voorafgaan, dient een soortgelijk repertoire te worden samengesteld.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE "MISSALE ROMANUM"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Benno Kard. Gut
Datum: 20 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg., p. 1155-1159
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test