• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
9

Zo gauw de Latijnse tekst van het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
is uitgegeven, kan men hem in gebruik nemen. 

10

Elke bisschoppenconferentie bepaalt, vanaf welke dag de vertaling van de teksten van het nieuwe missaal kan worden gebruikt. Hierbij kan men evenwel de weg van de geleidelijkheid volgen en de vertalingen achtereenvolgens in gebruik nemen, zo gauw zij zijn goedgekeurd, zonder het ogenblik af te wachten waarop alle teksten zijn vertaald. Zo kan men bijvoorbeeld de teksten van het eigen van de tijd in gebruik nemen, ook al is men nog niet klaar met de teksten van het eigen van de heiligen, van het gemeenschappelijke, van de Missen voor verschillende aangelegenheden of van de votiefmissen. Het is echter verstandig de nieuwe teksten aan het begin van een tijdvak van het liturgisch jaar in te voeren (bijvoorbeeld aan het begin van de Advent, van de Vasten, van de Paastijd).

11

Ook de vertalingen van de nieuwe teksten van het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
zullen minstens een 'voorlopige' goedkeuring moeten bezitten van de bisschoppenconferentie (of van de nationale liturgische commissie en tenminste van het leidinggevend lichaam van de bisschoppenconferentie); evenzo zullen zij aan deze heilige congregatie ter bevestiging worden voorgelegd. (vgl. boven, n. 3)

12

Het is de taak van de bisschoppenconferenties een repertoire op te stellen van de teksten in de volkstaal die voor de intrede-, offer- en communiezang kunnen worden gebruikt. Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 26.50.56 Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 56. e Wanneer de bisschoppenconferentie dit repertoire echter goedkeurt, zal zij tegelijk een dringend beroep op de deskundigen doen om het aan te vullen en te vervolmaken, met inachtneming van de teksten die het nieuwe Missaal voorstelt alsmede van karakter en eigenheid van de betrokken taal.

13

Wanneer men de nieuwe orde van de Mis vóór de verschijning van het nieuwe H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
in gebruik neemt, dient men de tekst van beurtzangen en gebeden uit het huidig Missaal te nemen, met inachtneming van het volgende: 

  1. wanneer de intredezang niet wordt gezongen, wordt hij slechts éénmaal gezegd, waarbij het psalmvers en het Eer aan de Vader worden weggelaten Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 26
  2. als de offerzang niet wordt gezongen, wordt hij weggelaten Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 50
  3. het gebed over de offergaven en het gebed na de communie krijgen de korte vorm van conclusie Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 32.
14

Elke bisschoppenconferentie dient te bepalen, vanaf welke dag het gebruik van de tekst van het nieuwe H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
verplicht zal zijn, behoudens de gevallen die onder nn. 19-20 worden opgesomd. Deze dag mag niet later liggen dan 28 november 1971.

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE "MISSALE ROMANUM"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Benno Kard. Gut
Datum: 20 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg., p. 1155-1159
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test