• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

INSTRUCTIE OVER DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE "MISSALE ROMANUM"

Door de apostolische constitutie H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
, die paus Paulus VI op 3 april van dit jaar heeft afgekondigd, is de vernieuwing van het Romeins Missaal goedgekeurd waarom het Tweede Vaticaans Concilie had gevraagd. Drie delen van dit Missaal zijn tot nu toe verschenen, te weten de 'Congregatie voor de Riten
Institutio Generalis Missale Romanum
Editio Typica (6 april 1969)
' (algemene inrichting van het Romeins Missaal) en de 'Congregatie voor de Riten
Ordo Missae
Decreet bij de nieuwe Ordo Missae (6 april 1969)
' (orde van de Mis) die bij decreet van 6 april 1969 door de Heilige Congregatie van de riten zijn afgekondigd, alsmede de 'Congregatie voor de Riten
Ordo Lectionum Missae - editio typica (25 mei 1969)
' (lezingencyclus voor de Mis) die deze congregatie op 25 mei 1969 heeft uitgegeven. Binnenkort zullen de overige delen van het Romeins Missaal worden gepubliceerd. 

De vorengenoemde documenten hebben bepaald, dat de nieuwe riten en teksten zullen moeten worden gebruikt vanaf 30 november van dit jaar, de eerste zondag van de advent. De feitelijke uitvoering van dit deel van de vernieuwing van de Mis brengt echter nogal wat, en soms aanzienlijke, moeilijkheden mee: het klaarmaken van de vertalingen en de uitgave van nieuwe boeken vragen veel werk; er moet een verzorgde en aangepaste catechese worden verricht: priesters en gelovigen zullen aan andere gewoonten moeten wennen. 

In antwoord op de vragen van verscheidene bisschoppen en bisschoppenconferenties heeft deze Heilige Congregatie voor de goddelijke eredienst, met instemming van de paus, dan ook de volgende normen vastgesteld voor een geleidelijke toepassing van de apostolische constitutie 'H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
'. Deze normen vormen een aanvulling op die welke deze congregatie op 25 juli 1969 heeft uitgegeven aangaande de uitgaven en het gebruik van de nieuwe lezingencyclus voor de Mis. Vgl. Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, De Orde van Lezingen van de Heilige Schrift in de Mis, De Ordine lectionum Scripturae Sacrae in Missa adhibendo (25 juli 1969). (A.A.S. 61 (1969), 548-549)

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE "MISSALE ROMANUM"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Benno Kard. Gut
Datum: 20 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg., p. 1155-1159
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test