• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
8

Bovendien is het de taak van de bisschoppenconferenties om, met medewerking van de bevoegde bisschoppelijke commissies en van de liturgische centra, de nodige bepalingen te treffen aangaande datgene wat door de 'Congregatie voor de Riten
Institutio Generalis Missale Romanum
Editio Typica (6 april 1969)
' aan hun oordeel is overgelaten, te weten: 

  1. de gebaren en lichaamshouding van de gelovigen tijdens de Mis Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 21
  2. het vereringsgebaar van het altaar en van het evangelieboek Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 232
  3. het gebaar waardoor de vrede wordt gegeven Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 56. (vgl. l.G., n. 56b)
  4. de mogelijkheid om op zondagen en geboden feestdagen slechts twee lezingen te houden Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 318
  5. de mogelijkheid om de Bijbellezingen vóór het evangelie door vrouwen te laten uitspreken Vgl. Congregatie voor de Riten, Editio Typica, Institutio Generalis Missale Romanum (6 apr 1969), 66

Document

Naam: INSTRUCTIE OVER DE GELEIDELIJKE INVOERING VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE "MISSALE ROMANUM"
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Benno Kard. Gut
Datum: 20 oktober 1969
Copyrights: © 1969, Katholiek Archief 24e jrg., p. 1155-1159
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 21 april 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test