• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DECREET BIJ DE RITUS VOOR DE TOEDIENING VAN DE HEILIGE WIJDINGEN

Prot.n. R 19/967

Door de Apostolische Constitutie 'H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Pontificalis Romani Recognitio
Ter goedkeuring van de nieuwe ritueel van de diaken-, priester- en bisschopswijding
(18 juni 1968)
' (De herziening van het Romeins Pontificaal) van 18 juni 1968 heeft Paus Paulus VI het nieuwe ritueel voor de toediening van de diaken-, priester- en bisschopswijding, dat door de Postconciliaire Raad voor de Liturgie, met medewerking van deskundigen en na raadpleging van bisschoppen uit de verschillende wereldstreken, is herzien, goedgekeurd met de bedoeling dat het voortaan in plaats van het gangbare ritueel in het Romeins Pontificaal wordt gebruikt bij de toediening van deze wijdingen.

Derhalve wordt het gedeelte van het Romeins Pontificaal dat dit nieuwe ritueel voor de toediening van de wijding tot diaken, priester en bisschop bevat met dit decreet door de Congregatie voor de Riten, krachtens de volmachten haar verleend door Paus Paulus VI, gepubliceerd en tot standaard-editie verklaard.

Bovendien wordt bepaald dat tot aan Pasen van het volgend jaar (6 april 1969) naar keuze óf dit nieuwe ritueel óf dat van het Pontificale Romanum kan gebruikt worden; na deze datum echter mag slechts het nieuwe ritueel worden gebruikt.

Dit alles geldt ongeacht welke tegengestelde bepalingen ook.

Rome, 15 augustus 1968, op het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming.

Benno Kardinaal Gut,
prefect van de Congregatie voor de Riten en voorzitter van de Postconciliaire Raad voor Liturgie

Ferdinandus Antonelli,
titulair aartsbisschop van Idicra,
secretaris van de Congregatie voor de Riten

Document

Naam: DECREET BIJ DE RITUS VOOR DE TOEDIENING VAN DE HEILIGE WIJDINGEN
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 15 augustus 1968
Copyrights: © NRL
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test