• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze allernauwste samenhang, die volgens de verzekering van de H. Schrift bestaat tussen de goddelijke liefde, die moet branden in de zielen der Christenen, en de H. Geest, die uit Zichzelf Liefde is, toont ons, eerbiedwaardige Broeders, allerduidelijkst het diepste wezen van de verering, die wij verschuldigd zijn aan het Allerheiligst Hart van Jezus Christus. Immers, het is zonder meer duidelijk, wanneer wij de eigen aard van deze verering beschouwen, dat zij een religieuze daad bij uitstek is, omdat zij van ons vraagt, de algehele en onbeperkte wil ons toe te wijden en te binden aan de liefde van onze goddelijke Verlosser, waarvan het gewonde Hart het levende bewijs en teken is. En zonder twijfel staat ook op nog onwrikbaarder wijze vast, dat deze verering voornamelijk met zich meebrengt, dat wij de goddelijke liefde met ónze liefde beantwoorden. Immers alleen uit de kracht der liefde kunnen de zielen der mensen zich geheel en volmaakt onderwerpen aan de heerschappij van de verheven God; omdat namelijk onze liefde zich dan zo hecht aan de goddelijke wil, dat zij er a.h.w. één mee wordt volgens het woord: "Wie zich hecht aan de Heer is één geest met Hem" (1 Kor. 6, 17).

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test