• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Commissie voor Liturgie die door het territoriaal gezag dient te worden ingesteld, moet zoveel mogelijk uit de eigen kring van bisschoppen worden samengesteld; of zij moet althans bestaan uit een of twee bisschoppen en verder daartoe persoonlijk aangestelde priesters, die deskundig zijn op het gebied van de liturgie en de pastoraal. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 44

Het verdient aanbeveling dat de leden van deze Commissie enkele malen per jaar met hun adviseurs voor een gezamenlijke bespreking van de problemen bijeenkomen.

Aan deze Commissie kan het territoriaal gezag geschikt het volgende toevertrouwen:

 1. het bevorderen van plannen en experimenten overeenkomstig 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  ;
 2. het bevorderen van praktische initiatieven in het gehele gebied ten behoeve van het liturgisch leven en de toepassing van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  ;
 3. het voorbereiden van plannen en hulpmiddelen die door de besluiten van de voltallige bisschoppenconferentie noodzakelijk worden;
 4. de leiding van de liturgische pastoraal in het gehele gebied, het toezicht op het naleven van de besluiten van de voltallige bisschoppenconferentie en het uitbrengen van verslag hierover aan deze conferentie;
 5. het leggen van veelvuldige contacten en het bevorderen van gemeenschappelijke initiatieven met verenigingen die zich in dezelfde streek wijden aan exegese, catechese, pastoraal, muziek en gewijde kunst, en eveneens met godsdienstige lekenorganisaties op ieder gebied.

De leden en deskundigen van het Pastoraal Liturgisch Centrum moeten bij een verzoek om hulp van de Commissie voor Liturgie gaarne hun medewerking verlenen om in hun gebied de liturgische pastoraal daadwerkelijk te bevorderen.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test