• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor de liturgische vorming van de geestelijkheid 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 15-16.18 geldt het volgende.

 1. De theologische faculteiten moeten een leerstoel hebben voor liturgie, zodat alle studenten de nodige liturgische vorming ontvangen. De plaatselijke ordinarii en de hogere oversten moeten zorgen dat in de seminaries en in de studiehuizen van de religieuzen zo spoedig mogelijk een bijzonder docent met een goede vorming in de liturgiewetenschap aanwezig is.
 2. Docenten voor het onderwijs in de liturgie moeten zo spoedig mogelijk worden gevormd overeenkomstig 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
  Sacrosanctum Concilium
  Over de heilige liturgie
  (4 december 1963)
  van de Constitutie.
 3. Voor een verdere liturgische vorming van de geestelijken, vooral van degenen die reeds in de zielzorg werkzaam zijn, dient eventueel een Pastoraal Liturgisch Centrum te worden opgericht.
Voor het onderwijs in de liturgie moet voldoende tijd worden uitgetrokken. Het bevoegde gezag moet dit in het studieplan aangeven en het onderwijs moet volgens een geschikte methode worden gegeven, overeenkomstig 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
.

De liturgische plechtigheden moeten zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Daarom:

 1. moeten de rubrieken zorgvuldig onderhouden worden en de ceremoniën waardig verricht, onder voortdurend toezicht van de overheid en na de nodige voorafgaande oefeningen;
 2. de geestelijken moeten veelvuldig oefenen in de functie die bij hun rang behoort, dus in die van diaken, subdiaken, acoliet en lector en bovendien in die van commentator en zanger;
 3. de kerken en kapellen, het heilig vaatwerk in het algemeen en de gewaden moeten een uitdrukking zijn van de echte christelijke en ook van de moderne kunst.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test