• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hetgeen reeds nu voor de praktijk wordt vastgesteld, is bedoeld om in de geest van het Concilie steeds meer de actieve deelneming van de gelovigen aan de liturgie te bevorderen.

Bovendien zullen de gelovigen de algemene vernieuwing van de liturgie beter aanvaarden, wanneer die geleidelijk en in fasen plaats vindt en wanneer de zielzorgers bij het nodige onderricht de veranderingen meedelen en toelichten.

Toch moet iedereen er in de eerste plaats van overtuigd zijn, dat de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van het Tweede Vaticaans Concilie over de Liturgie zich niet enkel een wijziging van liturgische vormen en teksten ten doel stelt. Veel meer nog wil zij aansporen tot een vorming van de gelovigen en een pastoraal, waarvan de liturgie het hoogtepunt en de bron is Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 10. De reeds ingevoerde en nog in te voeren wijzigingen in de liturgie zijn op dit doel gericht.
De kracht van deze liturgische pastoraal is gelegen in het beleven van het paasmysterie. Daarin is de mensgeworden Zoon van God gehoorzaam geworden tot de dood aan het kruis, verrezen en ten hemel opgestegen. Hij is hierdoor zo hoog verheven, dat Hij zelf de wereld laat delen in het goddelijk leven, zodat de mensen na gestorven te zijn voor de zonden en gelijkvormig geworden aan Christus, 'niet meer leven voor zichzelf, maar voor Hem, die ter wille van hen is gestorven en opgestaan' (2 Kor. 5, 15).

Dit gebeurt door het geloof en de Sacramenten van het geloof, vooral dus door het Doopsel Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 6 en het heilige geheim van de Eucharistie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 47. De andere Sacramenten en sacramentaliën Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 61, en de cyclus van plechtigheden waarmee het paasmysterie van Christus in de loop van het jaar in de Kerk verklaard wordt, zijn op de Eucharistie gericht Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 102-107.

De liturgie omvat weliswaar niet de gehele activiteit van de Kerk Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 9, maar toch moet men zorgvuldig waken voor een goede verbinding van de gehele zielzorg met de liturgie. Ook moet de liturgische pastoraal zich niet onafhankelijk en apart ontwikkelen, maar in nauw contact met de overige zielzorg.

Vooral moet er een innig verband bestaan tussen de liturgie en de catechese, het godsdienstonderricht en de prediking.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test