• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het bevoegde territoriaal gezag kan na de goedkeuring of bekrachtiging van de notulen door de Apostolische Stoel het gebruik van de volkstaal toestaan Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 63:

  1. in de ritus van het doopsel, het vormsel, de biecht, de ziekenzalving en het huwelijk, met inbegrip van de wezenlijke formules, en ook bij het uitreiken van de communie;
  2. bij het toedienen van de wijdingen: in de toespraken aan het begin van iedere wijding of consecratie, bij een bisschopswijding ook tijdens het onderzoek van de wijdeling en verder bij de aansporingen;
  3. bij de sacramentaliën;
  4. bij begrafenissen.

Wanneer ergens een ruimer gebruik van de volkstaal wenselijk lijkt, moet men zich houden aan het voorschrift van 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
in de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test