• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

E PEREGRINATIONE
Over de speciale aanbeveling van het smeekgebed dat in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen zal worden gehouden

Eerbiedwaardige Broeders, Heil en Apostolische Zegen.
Na Onze terugkeer van de pelgrimstocht, waardoor Wij in een geest van gebed en boete de plaatsen hebben vereerd, welke Christus door de geheimen van Zijn Verlossing heeft geheiligd, kunnen Wij niet nalaten om Ons vol vreugde tot al Onze Broeders in het Episcopaat te richten. Zoals het ook behoorde, hebben Wij deze gedenkwaardige gebeurtenis het eerst aan hen bekend gemaakt tijdens de Tweede Zittingsperiode van het Tweede Oecumenisch Concilie van het Vaticaan. Zij hebben volledig de zeer belangrijke betekenis van dit gebeuren begrepen en terstond hebben zij de grote en gunstige resultaten voorzien, die daaruit voor de Kerk en voor de maatschappij zouden kunnen voortvloeien. Eerbiedwaardige Broeders, Wij weten dat door uw vrome ijver, door uw liefde ten opzichte van de Kerk, door uw bijzondere pastorale bezorgdheid de gelovigen spontaan over de gehele aarde Onze reis, uit gebed en boete ondernomen, hebben gevolgd om Ons, waar Wij Ons ook bevonden, met hun liefde te omgeven en om zich tenslotte volledig aan te sluiten bij Onze apostolische bedoelingen.

Document

Naam: E PEREGRINATIONE
Over de speciale aanbeveling van het smeekgebed dat in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen zal worden gehouden
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 15 januari 1965
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 154-157
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test