• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar wij verlangen vooral dat het heilig hart van Jezus vuriger wordt vereerd door een grotere deelneming aan het heilig sacrament, daar Zijn meest verheven gave de heilige eucharistie is. Want in het offer der eucharistie wordt juist onze Zaligmaker ,die altijd leeft om onze voorspraak te zijn' (Hebr. 7, 25) geofferd en ontvangen, wiens hart door de lans van de soldaat geopend werd dat toen een stroom van kostbaar bloed en water over het mensdom heeft uitgestort; bovendien, in dit verheven sacrament, de top en het middelpunt van alle sacramenten, ,proeft men aan zijn bron de geestelijke zoetheid en herinnert men zich de zeer grote liefde, die Christus in Zijn lijden getoond heeft' H. Thomas van Aquino, Opuscula theologica. 57. Daarom moeten wij, om de woorden van de heilige Joannes Damascenus te gebruiken, ,met een vurig verlangen tot Hem gaan opdat het vuur van ons verlangen door het ontvangen van deze vurige kool onze zonden zal verbranden en ons hart zal verlichten, zodat wij door het voortdurend contact met het goddelijk vuur ook ontstoken worden en gelijk worden aan God' H. Johannes Damascenus, Over het rechte of orthodoxe geloof, De fide orthodoxa. 4, 13; P.G. 94, 1150.

Document

Naam: INVESTIGABILES DIVITIAS CHRISTI
Bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de instelling van het feest ter ere van het Heilig Hart
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 februari 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 19, 533-536
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test