• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Want toen de zeer barmhartige Zaligmaker, zoals men verhaalt, zich in het stadje Paray-le-Monial aan de beminde zuster Margaretha Maria Alacoque heeft getoond, vroeg Hij haar uitdrukkelijk dat alle mensen als om strijd in hun gebed Zijn hart, uit liefde voor ons gewond, zouden vereren en op alle mogelijke wijzen voor de Hem aangedane beledigingen eerherstel zouden aanbieden. De verering van het heilig hart, die reeds hier en daar door toedoen en onder aansporing van de heilige Johannes Eudes in praktijk werd gebracht, is op wonderbare wijze onder de geestelijkheid en het christenvolk gegroeid en heeft zich over bijna de gehele wereld verbreid. Daarom heeft deze algemene verering door toedoen van de Apostolische Stoel een hoogtepunt bereikt toen onze voorganger Clemens XIII eerbiedwaardiger gedachtenis in antwoord op de verlangens van de bisschoppen van Polen en van de Romeinse aartsbroederschap van het hart van Jezus op 6 februari 1765 aan het edele Poolse volk en aan deze aartsbroederschap heeft toegestaan het liturgisch feest met het officie en de mis ter ere van het hart van Jezus te vieren en het decreet heeft goedgekeurd dat op 26 januari van dat jaar door de Heilige Congregatie der Riten is uitgevaardigd Vgl. Paus Pius XII, Encycliek, Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus, Haurietis aquas in gaudio (15 mei 1956), 53 A. Gardellini, Decreta authentica S.R.C., t. II, 1865, n. 4324; t. III, n. 4579, 3.

Document

Naam: INVESTIGABILES DIVITIAS CHRISTI
Bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest van de instelling van het feest ter ere van het Heilig Hart
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 februari 1965
Copyrights: © 1965, Katholiek Archief, 20e jrg. nr. 19, 533-536
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test