• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Steeds vaker komt het voor dat katholieken om ideologische of praktische redenen er de voorkeur aan geven alleen burgerlijk te trouwen en het kerkelijke huwelijk afwijzen of minstens uitstellen. Hun situatie kan niet zonder meer gelijk gesteld worden met die van degenen die samenleven zonder enige verbintenis, aangezien er bij hen tenminste een zekere verantwoordelijkheidszin bestaat om een nauwkeurig bepaalde en waarschijnlijk bestendige levensstaat te voeren, ook al is dikwijls het vooruitzicht op een mogelijke echtscheiding aanwezig. Omdat zij van de kant van de Staat de publieke erkenning van hun verbintenis zoeken, tonen deze echtparen dat zij bereid zijn met de voordelen ook de verplichtingen ervan op zich te nemen. Desondanks is ook deze situatie niet aanvaardbaar voor de Kerk.

De pastorale actie moet ernaar streven de noodzaak duidelijk te maken van overeenstemming tussen de levenskeuze en het geloof dat men belijdt. Zij zal al wat mogelijk is doen om zulke personen ertoe te brengen hun situatie in overeenstemming te brengen met de christelijke beginselen. Met hoe grote liefde de herders van de Kerk hen ook behandelen en met hoe grote ijver zij hen ook aansporen tot deelname aan het leven van hun eigen gemeenschappen, toch mogen zij hen helaas niet toelaten tot de sacramenten.

Document

Naam: FAMILIARIS CONSORTIO
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 22 november 1981
Copyrights: © 1982, Stg. Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 1 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test