• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In onze tijd constateren wij bij de mensen het streven naar een betere voeding en een betere gezondheidszorg, naar stabiele werkgelegenheid; het streven om, bevrijd van iedere druk en van iedere wantoestand, die de menselijke waardigheid aantasten, zelf steeds meer te kunnen presteren; het streven om zich meer te bekwamen; dit alles met het verlangen om meer te doen, meer te weten, meer te bezitten en dus meer te zijn. Van de andere kant echter zien wij een groot gedeelte van hen leven in omstandigheden, die hun gerechtvaardigde aspiraties tot een hersenschim maken. Verder voelen de volken, die pas kort hun volledige nationale onafhankelijkheid hebben verworven, de noodzaak om met de politieke vrijheid ook een sociale en economische groei te verbinden, die menswaardig is en de vrucht van hun eigen inspanning, teneinde aan de individuele burgers een rechtmatige welvaart te kunnen schenken en als volk de hun toekomende plaats in de volkengemeenschap te kunnen innemen.
Kolonisatie en kolonialisme
Ofschoon voor de verwezenlijking van deze moeilijke en zeer belangrijke taak de middelen, die de erfenis vormen van het verleden, niet toereikend zijn, kan men toch niet zeggen, dat deze middelen geheel en al ontbreken. Men moet erkennen, dat de koloniserende mogendheden dikwijls slechts hun eigen belang, hun eigen macht en eer hebben nagestreefd en, bij het neerleggen van hun bestuur, die landen hebben achtergelaten met een kwetsbare economie, omdat deze bijv. gebaseerd was op één enkele cultuur, waarvan de opbrengst onderhevig is aan grote en plotselinge schommelingen. Maar zonder de wandaden van een bepaald soort kolonialisme met de daaruit voortvloeiende nadelige gevolgen te willen ontkennen, moet men toch ook dankbaar hulde brengen aan de kolonisatoren, die door hun wetenschap en techniek in vele onherbergzame gebieden zegenrijke arbeid hebben verricht, waarvan de vruchten nog doorwerken. Want ofschoon de structuren, die deze mogendheden daar hebben achtergelaten, niet in ieder opzicht volmaakt zijn, hebben ze toch veel bijgedragen tot het uitbannen van onwetendheid en ziekten, tot goede communicatiemogelijkheden en tot een verhoging van het levenspeil.

Document

Naam: POPULORUM PROGRESSIO
Over de ontwikkeling van de volken
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 26 maart 1967
Copyrights: © 1967, Ecclesia Docens 0818, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Bewerkt: 8 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test