• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Apostolische brief aan het episcopaat,
de geestelijkheid en de lekengelovigen
over de voorbereiding op de viering
van het Jubileumjaar 2000

Aan de bisschoppen, de priesters en diakens, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en alle lekengelovigen

1. Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, komt spontaan de gedachte op aan de woorden van de apostel Paulus: "Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw" (Gal. 4, 4). De volheid van de tijd valt samen met het geheim van de menswording van het Woord, de Zoon, één in wezen met de Vader, en met het geheim van de verlossing van de wereld.

Paulus wijst er in deze passage op dat Gods Zoon geboren is uit een vrouw, geboren is onder de Wet, in de wereld is gekomen om hen die onder de Wet stonden, te bevrijden opdat zij de rang van zonen en dochters zouden verkrijgen. Daarna gaat hij door: "En het bewijs dat ge zonen zijt: Hij heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!" En hij trekt daaruit de werkelijk bemoedigende gevolgtrekking: "Je bent dus niet langer slaaf maar zoon; en als je zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God" (Gal. 4, 6-7).
Paulus' uiteenzetting van het geheim van de menswording bevat de openbaring van het geheim der Drie-eenheid en van de voortzetting van de zending van de Zoon door de zending van de Heilige Geest. De menswording van Gods Zoon, zijn ontvangenis, zijn geboorte, zijn de premissen van de zending van de Heilige Geest. De tekst van Paulus laat de volheid zien van het geheim van de verlossende menswording.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test