• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De toekomst van wereld en Kerk behoort toe aan de jonge generaties. Ze zijn in deze eeuw geboren en zullen in de eerste eeuw van het komend millennium rijpe mensen worden. Christus heeft grote verwachtingen van de jonge mensen, zoals Hij die had van de jonge man die Hem vroeg: "Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?" (Mt. 19, 16). Op het prachtige antwoord dat Jezus hem gaf ben ik ingegaan in de recente encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Veritatis Splendor
Over kerkelijke moraalleer
(6 augustus 1993)
en eveneens in de H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Dilecti amici - Bereid tot verantwoording
Aan de jongeren in de wereld ter gelegenheid van het Internationale Jaar van de Jeugd
(31 maart 1985)
die daaraan voorafgaand in 1985 werd geschreven.

In welke situatie of streek ter wereld ook blijven jonge mensen aan Christus vragen stellen: Zij ontmoeten Hem en zoeken Hem om Hem nog verder te ondervragen. Als zij de weg weten te gaan die Hij hun toont, zullen zij tot hun vreugde kunnen bijdragen tot zijn levende aanwezigheid in de komende eeuw en in de eeuwen daarna tot aan de voltooiing der tijden. "Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid."

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test