• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De vieringen van het Heilig Jaar in het laatste deel van deze eeuw moeten eveneens worden gezien in het licht van de voorbereiding op het jaar 2000. Het Heilig Jaar dat Paulus VI in 1975 H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Apostolorum Limina
Uitroepen van het Heilig Jaar 1975
(23 mei 1974)
, ligt nog vers in ons geheugen. In dezelfde lijn werd 1983 als het Jaar van de Verlossing gevierd. Nog sterker weerklank kreeg wellicht het Mariajaar 1987-1988: er was met verlangen naar uitgezien en het werd intens beleefd in de plaatselijke kerken, met name in de Maria-heiligdommen van de gehele wereld. De encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptoris Mater
Moeder van de Verlosser
(25 maart 1987)
die bij die gelegenheid werd gepubliceerd, heeft duidelijk de leer van het Concilie uiteengezet over de aanwezigheid van de Moeder Gods in het geheim van Christus en van de kerk: tweeduizend jaar geleden is Gods Zoon uit kracht van de heilige Geest mens geworden en geboren uit de onbevlekte maagd Maria. Het Mariajaar was als het ware een vooruitgrijpen op het Jubileum; het bevatte heel veel elementen die in het jaar 2000 volledig tot gelding zullen moeten komen.

Document

Naam: TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE
Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 10 november 1994
Copyrights: © 1997, SRKK, Utrecht
Vertaling: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 8 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test