• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IL NOSTRO PREDECESSORE
Over o.a. St. Jozef en arbeiders en werklieden - Tot de leden van de christelijke werkliedenverenigingen van Italië tijdens hun congres in Rome

Onze voorganger Pius XI z.g. herinnerde bij de herdenking van de onsterfelijke encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van Leo XIII er aan, met welke blijdschap zij door de christelijke arbeiders werd ontvangen; want "zij voelden zich beschermd en verdedigd door het hoogste gezag op aarde". Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 13 Uw aanwezigheid hier, beminde zonen, is ons een verblijdend bewijs, dat deze gevoelens en dit vertrouwen nog altijd leven in de arbeidende klassen. Ook wij hebben volledig begrip voor hun positie en willen met heel ons hart de zaak van de christelijke arbeiders steunen, ja van de wereld van de arbeid in zijn volle omvang; daarom heten wij u met vaderlijke genegenheid welkom; en tegelijk met onze vurigste wensen voor u en uw verenigingen verlangen wij enkele korte woorden van onderricht en bemoediging tot u te richten.

Document

Naam: IL NOSTRO PREDECESSORE
Over o.a. St. Jozef en arbeiders en werklieden - Tot de leden van de christelijke werkliedenverenigingen van Italië tijdens hun congres in Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 11 maart 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0751, p. 51-59
Vert.: drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 2 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test