• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NOVIS HISCE TEMPORIBUS
Opnemen van St. Jozef aan de Canon van de Eucharistie

In deze laatste tijd hebben de Pausen geen gelegenheid voorbij laten gaan om door steeds plechtiger riten de verering van de H. Jozef, de roemrijke Bruidegom van de H. Maagd Maria, te bevorderen. Boven allen munt echter Paus Pius IX uit, die, gehoor gevend aan de wensen van het Eerste Concilie van het Vaticaan, op acht december van het jaar 1870 de zeer kuise Bruidegom van de Moeder Gods en Maagd tot hemelse Patroon van de gehele Kerk heeft uitgeroepen. Vgl. Congregatie voor de Riten, Plechtige, officiƫle proclamatie van St. Jozef tot Patroon van de gehele Kerk en van de verheffing van de feestdag van 19 maart tot een plechtige liturgische viering, Quemadmodum Deus (8 dec 1870)

In navolging van zijn Voorgangers heeft Onze Heer Paus Joannes XXIII de Heilige Jozef niet alleen aangesteld tot 'heilzame Beschermer' van het Tweede Concilie van het Vaticaan Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Apostolische Brief, Sint Jozef, Patroon voor het welslagen van het Oecumenisch Concilie, Le Voci che da Tutti (19 mrt 1961), dat Hij Zelf heeft bijeen geroepen, maar uit eigen beweging heeft Hij ook bepaald dat de naam van de H. Jozef als herinnering aan en vrucht van dit Concilie in de Canon van de Mis wordt opgenomen. Deze beslissing heeft Hij op de eerstvolgende 13 november door zijn Kardinaal Staatssecretaris aan de Vaders van het Concilie, in de Vaticaanse Basiliek in vergadering bijeen, openlijk bekend gemaakt en Hij heeft bevolen dat dit voorschrift vanaf de achtste december, het feest namelijk van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maag Maria, in werking zou treden.

Gehoorgevend aan de wil van de Opperherder bepaalt deze H. Congregatie van de Riten dan ook dat onder de Actio na de woorden 'Communicantes Domini nostri Iesu Christi', dit wordt toegevoegd: 'sed et beati Ioseph eiusdem Virginis Sponsi' en dat vervolgd wordt met: 'et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum '.

Ook heeft deze H. Congregatie bepaald dat deze verordening tevens van kracht blijft op de dagen, waarop een speciale formule 'Communicantes' in het Missaal wordt voorgeschreven.

Niettegenstaande al wat hiermee in strijd mocht zijn, ook al verdient het een speciale melding.

13 november 1962.

Kard. A. Larraona, S.R.C. Praefectus
Henricus Dante, Archiep. Carpasien., secretaris

Document

Naam: NOVIS HISCE TEMPORIBUS
Opnemen van St. Jozef aan de Canon van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Riten
Auteur: Arcadius M. Kardinaal Larraona, S.R.C., Prefect
Datum: 13 november 1962
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief, 18e jrg. pag. 47-48
Bewerkt: 9 januari 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test