• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat de Romeinse Curie betreft, staat ons toe tegen het einde van dit oecumenisch Concilie, waarin de Kerk de overvloed van haar geestelijke krachten en de sterkte van haar tucht heeft bewezen, deze curie in uw welwillendheid en uw dankbaarheid aan te bevelen. Als de katholieke Kerk heden ten dage over deze steeds groeiende krachten kan beschikken, die wij door Gods genade in haar met vreugde moeten erkennen, dan is dit voor een groot deel toe te schrijven aan de diensten van dit actief en trouw instrument bij de uitoefening van het apostolisch ambt. Ten onrechte zou men kunnen menen, dat dit instrument reeds verouderd is en ongeschikt is geworden, dat het corrupt is en alleen bezorgd voor haar eigen belangen. Het is echter onze plicht getuigenis af te leggen van zijn verdiensten: de gebreken die men vroeger aan deze menselijke instelling verweet, die, dank zij de barmhartige God, het Romeins pontificaat omgeeft en ten dienste staat, bestaan niet meer in onze dagen. Integendeel, de religieuze geest, de oprechte liefde jegens Jezus Christus, de trouw en de gehoorzaamheid, de ijver om de heilige Kerk te helpen en de bereidvaardigheid om de vooruitgang van de Kerk te bevorderen zijn de beginselen van de activiteit van de Romeinse Curie: zij stellen haar niet alleen in staat om haar belangrijke zending te vervullen, maar zij maken haar ook het vertrouwen van geheel de Kerk waardig.

Document

Naam: PUBLICA HAEC SESSIO
Bij de VIIIe Sessie van het Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr. 7/8 p. 238-243
Alineanummering en -indeling door de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test