• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om allen gemakkelijker tot deze hernieuwing van christelijk leven op te wekken, stellen wij de zonen van de Kerk voor om zich de woorden en de voorbeelden te herinneren van onze beide onmiddellijke voorgangers, Pius XII en Johannes XXIII, aan wie de Kerk en de wereld zoveel verschuldigd zijn. Daarom besluiten wij het proces tot zaligverklaring te openen van deze twee grote en vrome pausen die ons zo dierbaar zijn. Aldus zal voldaan worden aan de verlangens die in die richting door zeer talrijke stemmen zijn uitgedrukt aangaande beide pausen. Zo zal het nageslacht geheel het geestelijk erfgoed, dat zij hebben nagelaten, kunnen ontvangen; men zal tenslotte vermijden, dat hun juist en zeer beminnelijk beeld ons en de toekomstige eeuwen wegens andere motieven wordt voorgehouden dan wegens de werkelijke heiligheid, namelijk de eer van God en de opbouw van zijn Kerk. Zoals ieder weet, kan de procedure niet snel gaan, maar zij zal met zorg en regelmaat geleid worden. Moge God ons naar het gewenste doel voeren.

Document

Naam: PUBLICA HAEC SESSIO
Bij de VIIIe Sessie van het Concilie
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 november 1965
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg nr. 7/8 p. 238-243
Alineanummering en -indeling door de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test