• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
HOOFDSTUK 10  -  Jezus de gave van vrede

HOOFDSTUK 10 - Jezus de gave van vrede

"Vrede op aarde voor mensen in wie God een welgevallen heeft!"

Vooruitkijkend naar het grote Jubeljaar gedenken Christenen over de hele wereld de menswording. Terwijl zij opnieuw de verkondiging horen van de engelen in de hemelen boven Betlehem Vgl. Lc. 2, 14 , gedenken zij de menswording in de wetenschap dat Jezus "onze vrede is" (Ef. 2, 14), het geschenk van vrede voor alle mensen. De eerste woorden die Hij na de verrijzenis tot zijn leerlingen sprak, luidden: "Vrede zij u" (Joh. 20, 19.21.26). Christus is gekomen om te verenigen wat verdeeld was, om zonde en haat weg te nemen en om de mensheid opnieuw bewust te maken van haar roeping tot eenheid en broederschap. Daarom is Hij "de oorsprong en het toonbeeld van deze vernieuwde mensheid, die doordrongen is van broederlijke liefde, oprechtheid en vredesgezindheid en waar alle mensen naar streven".2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 8

Tijdens dit Jubeljaar gedenkt de kerk op levendige wijze haar Heer en wil zij haar roeping en missie om in Christus een 'sacrament' of teken en instrument van vrede in en voor de wereld te zijn, bevestigen. "Zo staat de Kerk, de enige kudde van God, als een banier voor de volkeren opgericht en, terwijl zij aan de gehele mensheid het evangelie van de vrede brengt, is zij vol hoop op weg naar het eindpunt van het vaderland hierboven." 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 2

Voor de katholieke gelovigen is de opdracht om gerechtigheid en vrede te stichten niet secundair, maar essentieel. Deze opdracht dient ter hand te worden genomen in een open houding ten opzichte van hun broeders en zusters van andere kerken en kerkelijke gemeenschappen, ten opzichte van aanhangers van andere godsdiensten en ten opzichte van alle mannen en vrouwen van goede wil, met wie zij de zorg om vrede en broederschap delen.

Document

Naam: VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test