• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
HOOFDSTUK 8  -  De economie moet anders gaan denken

HOOFDSTUK 8 - De economie moet anders gaan denken

We dienen in dit verband ook aandacht te besteden aan de groeiende zorg bij veel economen en financieel deskundigen wanneer zij ten aanzien van nieuwe vraagstukken op het gebied van armoede, vrede, ecologie en de toekomst van de jongere generatie, nadenken over de rol van de markt, de overal doorwerkende invloed van monetaire en financiële belangen, de groeiende kloof tussen economie en samenleving en andere, soortgelijke vragen die samenhangen met economische activiteit.

Misschien is het moment gekomen voor een nieuwe en diepgaandere beschouwing over het wezen van de economie en haar doelen. Er lijkt dringend behoefte te bestaan aan een heroverweging van het concept 'welvaart', om te voorkomen dat dit wordt ingekapseld in een eng utilitaristisch denkkader dat maar weinig ruimte laat voor waarden als solidariteit en altruïsme.

Ik zou economen en financieel deskundigen, maar ook politiek leiders hier willen vragen om in te zien dat het van dringend belang is om ervoor te zorgen dat de economische praktijk en het daaraan gerelateerde politieke beleid, het belang van ieder mens en van heel de mens tot doel hebben. Dit is niet alleen een eis van de ethiek, maar ook van een gezonde economie. De ervaring leert dat economisch succes in toenemende mate afhankelijk is van een oprechtere waardering van individuele personen en hun capaciteiten, van een verdergaande participatie, bredere en betere kennis en informatie en van een grotere solidariteit.

Dit zijn waarden die geenszins veraf staan van economie en handel, maar die wel helpen om daar een volkomen 'menselijke' wetenschap en praktijk van te maken. Een economie waarin geen enkele aandacht bestaat voor de ethische dimensie en die er niet naar streeft om het welzijn van de menselijke persoon - van iedere en heel de menselijke persoon - te dienen, verdient niet echt de benaming 'economie', in de zin van een rationeel en constructief gebruik van materiële rijkdom.

Document

Naam: VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test