• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
HOOFDSTUK 5  -  Het recht op humanitaire hulp

HOOFDSTUK 5 - Het recht op humanitaire hulp

Ten overstaan van dergelijke tragische, complexe situaties en in tegenstelling tot alle vermeende 'redenen' voor oorlog, is het in alle gevallen noodzakelijk om de grote waarde te onderstrepen van het humanitaire recht en de daaruit voortvloeiende plicht om lijdende burgers en vluchtelingen het recht op humanitaire hulp te garanderen.

De erkenning van deze rechten en de effectieve uitvoering daarvan mag niet afhankelijk zijn van de belangen van een der strijdende partijen. Integendeel, men heeft de plicht om te bepalen met welke middelen, van institutionele of andere aard, de humanitaire doelstellingen in praktische zin het beste bereikt kunnen worden. De morele en politieke geldigheid van deze rechten is gebaseerd op het principe dat het belang van de menselijke persoon voor alles gaat en boven alle menselijke instituties staat.

Op dit punt wil ik opnieuw mijn overtuiging uitspreken dat het bij gewapende conflicten in deze tijd van het grootste belang is dat er onderhandelingen worden gevoerd door de partijen, waarbij internationale en regionale organen serieuze pogingen ondernemen om te bemiddelen en een vredesakkoord te bereiken. Onderhandelingen zijn noodzakelijk om dergelijke conflicten te voorkomen of, als ze reeds zijn uitgebroken, om er een einde aan te maken en de vrede te herstellen door middel van een rechtvaardige schikking van de betrokken rechten en belangen.

Deze overtuiging omtrent de positieve bijdrage van de zijde van bemiddelende organen zou zich moeten uitstrekken tot de non-gouvernementele humanitaire organisaties en religieuze organen die, tactvol en zonder bijbedoelingen, vrede tussen de strijdende groeperingen trachten te bewerkstelligen, aloude rivaliteiten helpen overwinnen, vijanden met elkaar verzoenen en de weg naar een nieuwe, gemeenschappelijke toekomst openen. Met groot respect voor hun nobele toewijding aan de zaak van de vrede wil ik met veel waardering alle mensen gedenken die hun leven hebben gegeven opdat anderen konden leven. Ik richt mijn gebed voor hen tot God en nodig andere gelovigen uit om hetzelfde te doen.

Document

Naam: VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test