• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
HOOFDSTUK 4  -  De misdaden tegen de menselijkheid

HOOFDSTUK 4 - De misdaden tegen de menselijkheid

Uit dit principe vloeit een immens belangrijke consequentie voort: een schending van de mensenrechten is een schending van het geweten van de mensheid als zodanig, een misdaad tegen de mensheid zelf. De plicht om deze rechten te beschermen strekt zich dan ook uit tot over de geografische en politieke grenzen waarbinnen schendingen daarvan plaatsvinden. Misdaden tegen de mensheid mogen niet worden beschouwd als een binnenlandse aangelegenheid van een bepaald land. In dit verband is een belangrijke stap voorwaarts gezet met de instelling van een internationaal gerechtshof waar dergelijke misdaden worden berecht, ongeacht de plaats of omstandigheden waarin ze zijn begaan. We moeten God danken dat er in het geweten van volkeren en landen sprake is van een groeiende overtuiging dat er voor mensenrechten geen grenzen gelden, omdat zij universeel en ondeelbaar zijn.

In onze tijd is het aantal oorlogen tussen verschillende landen afgenomen. Hoe bemoedigend ook, dit feit komt in een heel ander licht te staan als we in aanmerking nemen hoeveel gewapende conflicten er in landen zelf worden uitgevochten. Dit zijn er in praktisch ieder werelddeel helaas talrijke, en er is vaak ook sprake van veel geweld. Ze gaan in de meeste gevallen terug op aloude historische motieven die samenhangen met etnische achtergronden, stamverbanden en zelfs godsdienst, waaraan tegenwoordig nog andere ideologische, sociale en economische oorzaken aan moeten worden toegevoegd.

Deze binnenlandse conflicten, die gewoonlijk worden uitgevochten door grootschalig gebruik van wapens van klein kaliber en zogenaamde 'lichte' wapens - wapens die wel degelijk dodelijk zijn - hebben vaak ernstige gevolgen die de grenzen van het betreffende land overschrijden en ook buitenlandse belangen en verantwoordelijkheden erbij betrekken. Hoewel het zo is dat de uitermate complexe aard van deze conflicten het bijzonder moeilijk maakt om de oorzaken en belangen die er op het spel staan, te begrijpen en te beoordelen, staat er één ding als een paal boven water: het is de burgerbevolking die het zwaarst getroffen wordt, aangezien in de praktijk noch de gewone wetten noch het oorlogsrecht wordt geëerbiedigd. De burgers worden vaak niet beschermd. Integendeel, zij vormen vaak het primaire doelwit van de strijdende partijen, terwijl zij zelf niet direct bij de gewapende strijd betrokken zijn, het resultaat van een verdorven spiraal die hen tegelijkertijd tot slachtoffers en moordenaars van andere burgers maakt.

Er zijn te veel afschuwwekkende scenario's waarin onschuldige kinderen, vrouwen en ongewapende oudere mensen opzettelijk tot doelwit worden gemaakt in de bloedige gevechten van deze tijd. Te veel ook om niet het gevoel te hebben dat het tijd is om resoluut en met groot verantwoordelijkheidsbesef een andere richting in te slaan.

Document

Naam: VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test