• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
HOOFDSTUK 3  -  De roeping om één familie te zijn

HOOFDSTUK 3 - De roeping om één familie te zijn

"Vrede op aarde voor mensen in wie God een welgevallen heeft!"

Deze evangelische groet roept de oprechte vraag op of de nieuwe eeuw er een zal zijn van vrede en een hernieuwd besef van broederschap tussen individuele personen en volken. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar we kunnen wel één principe vooropstellen: de vrede zal afhangen van de mate waarin de mensheid als geheel haar fundamentele roeping herontdekt, de roeping om één familie te zijn, een familie waarin men aanvaardt dat de waardigheid en rechten van het individu - ongeacht hun status, ras of godsdienst - voor en boven alle andere verschillen en onderscheidingen gaan.

Als dit wordt erkend, kan dat de wereld van vandaag - gekenmerkt door het proces van globalisering - een ziel, betekenis en richting geven. Naast alle risico's biedt de globalisering ook uitzonderlijke en veelbelovende mogelijkheden, juist waar het erom gaat dat de mensheid één familie moet worden, gegrondvest op de waarden van gerechtigheid, gelijkheid en solidariteit.

Om dit te verwezenlijken is een volledig ander perspectief vereist: het welzijn van alle politieke, raciale of culturele gemeenschappen op zich moet niet langer overheersen, maar het welzijn van de mensheid als geheel. Het nastreven van het belang van een afzonderlijke politieke gemeenschap mag niet in strijd zijn met het algemeen welzijn van de mensheid, dat tot uiting komt in de erkenning en eerbiediging van de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Het is daarom noodzakelijk om zich los te maken van ideeën en praktijken - veelal bepaald door machtige economische belangen - die alle andere waarden ondergeschikt maken aan de absolute aanspraken van land en staat. In dit nieuwe perspectief zijn de politieke, culturele en institutionele verdelingen en verschillen die de mensheid indelen en organiseren, slechts legitiem voor zover zij te verenigen zijn met het lidmaatschap van de ene menselijke familie en met de ethische en juridische vereisten die daaruit voortvloeien.

Document

Naam: VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test