• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo luidt de verkondiging van de engelen die klonk bij de geboorte van Jezus Christus, 2000 jaar geleden Vgl. Lc 2,14 , en die opnieuw vol vreugde zal weerklinken in de heilige kerstnacht, wanneer het grote Jubeljaar plechtig zal worden ingeluid.

Aan de vooravond van het nieuwe millennium willen wij nog eens de aandacht vestigen op de boodschap van hoop die van de stal in Betlehem uitgaat: God heeft alle mannen en vrouwen op aarde lief en schenkt hun hoop op een nieuwe tijd, een tijd van vrede. Zijn liefde, ten volle openbaar geworden in de vleesgeworden Zoon, is het fundament van universele vrede. Als deze liefde haar plaats vindt in het diepst van het menselijk hart, verzoent zij mensen met God en met zichzelf, vernieuwt zij menselijke relaties en wekt zij het verlangen naar broederschap, dat de verleiding van oorlog en geweld kan uitbannen.

Het grote Jubeljaar is onlosmakelijk verbonden met deze boodschap van liefde en verzoening, een boodschap die de meest waarachtige aspiraties van de mensheid in deze tijd vertolkt.

Vooruitkijkend naar een jaar van zo'n grote betekenis wens ik iedereen nogmaals vrede toe. Ik verzeker een ieder dat vrede ook mogelijk is. Wij moeten God smeken om ons vrede te schenken, maar we moeten ons er met zijn hulp ook elke dag opnieuw voor inzetten, met werken van gerechtigheid en liefde.

Natuurlijk zijn er vele complexe problemen die de weg naar vrede bemoeilijken en vaak ontmoedigend maken, maar vrede is een diep gewortelde behoefte in het hart van iedere man en vrouw. We mogen de wil om naar vrede te streven daarom nooit laten verzwakken. Dat streven moet gebaseerd zijn op het besef dat de mensheid, hoezeer ook getekend door zonde, haat en geweld, door God geroepen is om één familie te vormen. Dit goddelijke plan moet worden erkend en verwezenlijkt door een streven naar harmonieuze verhoudingen tussen mensen en volkeren, in een cultuur waarin een ieder openstaat voor het Transcendente, de bescherming van de menselijke persoon en respect voor de natuur.

Dat is de boodschap van Kerstmis, dat is de boodschap van het Jubeljaar en dat is mijn hoop aan het begin van een nieuw millennium.

Document

Naam: VREDE OP AARDE
Wereldvredeszondag 2000
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1999
Copyrights: © 2000, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test